Zoznam exekútorov

JUDr. Ádám Atila
Adresa: Čajakova 5, 040 01 Košice
Tel.: +421 55/6424552
Fax: +421 55/6424552
E-mail: atila.adam@ske.sk
JUDr. Adamcová Lucia
Adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 555 74 009
Fax: +421 2 555 74 009
E-mail: lucia.adamcova@ske.sk
JUDr. Adamik Pavel
Adresa: Tomášikova ul. 50A, 831 04 Bratislava
E-mail: pavel.adamik@ske.sk
JUDr. Ágh Ladislav
Adresa: Jaskový rad 79, 831 01 Bratislava
Tel.: +421 2/54793340,-41
Fax: +421 2/54793339
E-mail: ladislav.agh@ske.sk
Mgr. Ághová Mária
Adresa: Perecká 20, 934 05 Levice
Tel.: 0915/984 412
E-mail: maria.aghova@ske.sk
Mgr. Ailerová Iveta
Adresa: P. Jilemnického 1, 934 01 Levice
Tel.: 0907/983 935
E-mail: iveta.ailerova@ske.sk
JUDr. Augustín Jozef
Adresa: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Tel.: 0944/718 990
E-mail: jozef.augustin@ske.sk
JUDr. Babušková Ivona
Adresa: Športová ul. 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: +421 32/7719602
Fax: +421 32/7719602
E-mail: ivona.babuskova@ske.sk
JUDr. Baďura Patricius
Adresa: Š. Rosívala 2, 841 06 Bratislava
Tel.: +421 2/62520874
E-mail: patricius.badura@ske.sk
JUDr. Balaškó Peter
Adresa: Komárňanská 100, 947 01 Hurbanovo
Tel.: +421 0948066888
E-mail: euhurbanovo@euhurbanovo.sk
JUDr. Bango Ladislav
Adresa: Kollárová 34, 971 01 Trnava
Tel.: 033/5512279
Fax: 033/53409879
E-mail: ladislav.bango@ske.sk
JUDr. Baničová Lucia
Adresa: B.S.Timravy 1, 917 01 Trnava
Tel.: 033/5936 463
Fax: 033/5936 463
E-mail: lucia.banicova@ske.sk
JUDr. Baranay Peter
Adresa: Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 38103546
Fax: +421 2 54791521
E-mail: peter.baranay@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

E-mail: peter.baranay@ske.sk

JUDr. Barilik Štefan
Adresa: Kuzmányho č. 57, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 6221205
Fax: +421 55 6221205
E-mail: stefan.barilik@ske.sk
JUDr. Bednáriková Petra
Adresa: Björnsonova 2, 940 01 Nové Zámky
Tel.: +421907 739 581
Fax: +421 35/ 640 45 06
E-mail: petra.bednarikova@ske.sk
JUDr. Beňová Erika
Adresa: Kuzmányho 43, 040 01 Košice
Tel.: 055/3812491
E-mail: erika.benova@ske.sk
Mgr. Bertók Peter
Adresa: Murgašova 3, 040 01 Košice
Tel.: 0903/010 244
E-mail: peter.bertok@ske.sk
JUDr. Birková Michala
Adresa: Dunajská 7509/48, 811 08 Bratislava
Tel.: 0904/660085
E-mail: michala.birkova@ske.sk
Mgr. Biro Eduard
Adresa: Nerudova 14, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 6780757
Fax: +421 55 6780757
E-mail: eduard.biro@ske.sk
JUDr. Blaško Jozef
Adresa: Ul.kpt.Nálepku 8, 071 01 Michalovce
Tel.: +42156 6442971
E-mail: jozef.blasko@ske.sk
JUDr. Bohovičová Alena
Adresa: Ul. 29. augusta č. 16, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 4144749
Fax: 048 4144749
E-mail: alena.bohovicova@ske.sk
JUDr. Boncseková Beata
Adresa: Ul.bisk.Királya 12, 945 05 Komárno
Tel.: 035/7705181, 035/7731080
E-mail: beata.boncsekova@ske.sk
Mgr. Boorová Dzuriková Klaudia
Adresa: ul.A.Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/530 08 50
Fax: 038/530 08 50
E-mail: klaudia.boorovadzurikova@ske.sk
JUDr. Borárosová Zuzana
Adresa: Kolískova 1, 841 05 Bratislava
Tel.: +421 2 64282834
Fax: +421 2 64282891
E-mail: zuzana.borarosova@ske.sk
JUDr. Borovská Lenka
Adresa: Kováčska č. 32, 040 01 Košice
Tel.: +421556331977
Fax: +421556331977
E-mail: lenka.borovska@ske.sk
JUDr. Božek Albín
Adresa: Námestie mieru 7, 908 51 Holíč
Tel.: 034/6684873
Fax: 034/6684873
E-mail: albin.bozek@ske.sk
JUDr. Božíková Ághová Barbora
Adresa: Jaskový rad 79, 831 01 Bratislava
Tel.: +421 905 555 058
Fax: 02/54 79 33 39
E-mail: barbora.bozikovaaghova@ske.sk
JUDr. Brožina Michal
Adresa: Stropkovská 633/3, 089 01 Svidník
Tel.: 054 7881895,-96
Fax: 054 7520523
E-mail: michal.brozina@ske.sk
Mgr. Budziňáková Barbora
Adresa: Vlárska 32, 831 01 Bratislava
E-mail: barbora.budzinakova@ske.sk
JUDr. Bujna Martin
Adresa: G. Švéniho 3E/9, 971 01 Prievidza
Tel.: +421 46 5490059
Fax: +421 46 5490059
E-mail: martin.bujna@ske.sk
JUDr. Bujňáková Lýdia
Adresa: Pražská 4, 040 11 Košice
Tel.: 055 6429083
Fax: 055 6429083
E-mail: lydia.bujnakova@ske.sk
JUDr. Bulko Michal
Adresa: Nám.sv.Egídia 95, 058 01 Poprad
Tel.: 052 7723448
Fax: 052 7723448
E-mail: michal.bulko@ske.sk
JUDr. Burda Michal
Adresa: Štefánikova 18, 066 01 Humenné
Tel.: 057 7720074
Fax: 057 7720074
E-mail: michal.burda@ske.sk
JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Adresa: Ku Bratke 3, 934 05 Levice
Tel.: 036/622 40 21
Fax: 036/622 40 21
E-mail: jozef.buri@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

Adresa: Björnsonova 3, 940 02 Nové Zámky

JUDr. Bury Anton, PhD.
Adresa: Jelenia 26, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/52494598
Fax: 02/52494598
E-mail: anton.bury@ske.sk
JUDr. Cibulková Hana
Adresa: Opletalova 96, 841 07 Bratislava
Tel.: +421 2 64360245
Fax: +421 2 64360245
E-mail: hana.cibulkova@ske.sk
JUDr. Cicuttová Alexandra
Adresa: Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany
Tel.: 033 742 90 05, 0948 724 252
E-mail: alexandra.cicuttova@ske.sk
JUDr. Cimermanová Andrea
Adresa: Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 5333103
Fax: 045 5333275
E-mail: andrea.cimermanova@ske.sk
Mgr. Cipár Vladimír
Adresa: Vazovova 9, 811 07 Bratislava
Tel.: 02 55648777
Fax: 02 55648779
E-mail: vladimir.cipar@ske.sk
JUDr. Cirbes Dušan
Adresa: Svätoplukova č. 36, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 5634 385
Fax: 047 5621 977
E-mail: dusan.cirbes@ske.sk
JUDr. Cirbes Peter
Adresa: Letná 47, 040 01 Košice
Tel.: 055/7994905
Fax: 055/7994906
E-mail: cirbes@gmail.com
JUDr. Crkoň Pavol
Adresa: Jesenského 7371/2, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 771 77 00
Fax: +421 32 771 77 00
E-mail: pavol.crkon@ske.sk
JUDr. Čaraba František
Adresa: Vážska 16, P.O.BOX 23, Bratislava 820 13
Tel.: +421-2/40208010,-11, -14, -15
Fax: +421-2/40 20 80 13
E-mail: frantisek.caraba@ske.sk
JUDr. Čechová Júlia
Adresa: Parašutistov 8, 917 01 Trnava
Tel.: 0949/175 935,0910/396 609
Fax: 033/5447341
E-mail: julia.cechova@ske.sk
Mgr. Čerešňa Dušan
Adresa: Ul. Andreja Hlinku 3858/1, 917 01 Trnava
Tel.: 033/ 55 36 955
Fax: 033/ 55 36 955
E-mail: dusan.ceresna@ske.sk
JUDr. Dáni Michal
Adresa: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Tel.: 02/59324327
Fax: 02/59324234
E-mail: michal.dani@ske.sk
Mgr. Deák Jozef
Adresa: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 471 7373
Fax: +421 48 471 7374
E-mail: jozef.deak@ske.sk
JUDr. Debnár Ján, ml.
Adresa: Štúrova 784/52, 962 12 Detva
Tel.: +421 5454837
Fax: +421 5410418
E-mail: jan.debnar@ske.sk
JUDr. Debnárová Jana
Adresa: T. Vansovej 2, 984 01 Lučenec
Tel.: +421 47 43 31 298
Fax: +421 47 43 31 298
E-mail: jana.debnarova@ske.sk
JUDr. Delfini Jaroslav
Adresa: Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.: +421 55 4602018
Fax: +421 55 4602018
E-mail: jaroslav.delfini@ske.sk
JUDr. Mgr. Dembický Andrej
Adresa: Werferova 1, 040 11 Košice
Tel.: 055/ 644 65 42
Fax: 055/ 285 00 88
E-mail: andrej.dembicky@ske.sk
JUDr. Demešová Anetta
Adresa: 1. mája 1053, 952 01 Vráble
Tel.: 037/7831276
E-mail: anetta.demesova@ske.sk
JUDr. Demianová Paulína
Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
E-mail: paulina.demianova@ske.sk
JUDr. Dírerová Anna
Adresa: Gajova č.7, 811 09 Bratislava
Tel.: +421 2/ 52638316
Fax: +421 2/ 52927882
E-mail: anna.direrova@ske.sk
JUDr. Dobrodenka Martin
Adresa: Ružová 10, 909 01 Skalica
E-mail: martin.dobrodenka@ske.sk
Ing. JUDr. PhD. Dobrodenková Zuzana
Adresa: Ružová 10, 909 01 Skalica
Tel.: 034/ 6648333
Fax: 034/ 6648333
E-mail: zuzana.dobrodenkova@ske.sk
JUDr. Ďorďovič Ladislav
Adresa: Mierové námestie 1, 911 50 Trenčín
Tel.: 032 7442153, -6612
Fax: 032 7442153
E-mail: l.dordovic@ske.sk
JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.
Adresa: Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín
Tel.: 032 7446611
Fax: 032 7442153
E-mail: ladislav.dordovic@ske.sk
Mgr. Dubovec Miloš
Adresa: Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava
Tel.: 0948900705
E-mail: milos.dubovec@ske.sk
prom.právnik Dujka Ján
Adresa: 1. mája 880, 020 01 Púchov
Tel.: +421-42/4631193
Fax: +421-42/4631193
E-mail: jan.dujka@ske.sk
JUDr. Dulina Rudolf
Adresa: ul. Ľudovíta Štúra 12, 071 01 Michalovce
Tel.: 056 6432463
Fax: 056 4619010
E-mail: rudolf.dulina@ske.sk
JUDr. Ďuráková Natália
Adresa: Nám. M. R. Štefánika č. 3, 955 01 Topoľčany
Tel.: +421 38/ 5367620
Fax: +421 38/ 5367620
E-mail: natalia.durakova@ske.sk
JUDr. Ďurica Jozef
Adresa: Borovianska cesta 2564/17, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/532 52 39
Fax: 045/540 12 89
E-mail: jozef.durica@ske.sk
JUDr. Ďuricová Lucia
Adresa: Potočná č. 8, Čadca
Tel.: 041/4332078
Fax: 041/4332080
E-mail: lucia.duricova@ske.sk
JUDr. Ďurková Renáta
Adresa: Vrátna 22/A, 043 26 Košice
Tel.: 055 6257186
Fax: 055 6257186
E-mail: renata.durkova@ske.sk
Ing. Mgr. Dzurik Miroslav
Adresa: Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038 7601940
Fax: 038 7605839
E-mail: miroslav.dzurik@ske.sk
JUDr. Falisová Eva
Adresa: Lermontovova 14, 811 05 Bratislava
Tel.: +421 905 207 930
Fax: +421 2 5464 0223
E-mail: eva.falisova@ske.sk
JUDr. Farkašová Andrea
Adresa: Lamačská cesta 109, P.O.BOX 42, 840 02 Bratislava 42
Tel.: 02 64367342
Fax: 02 64367342
E-mail: andrea.farkasova@ske.sk
Mgr. Fekete Erik
Adresa: Puškinova 16, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7721184
Fax: 051/7721184
E-mail: erik.fekete@ske.sk
JUDr. Ferdinandy Zora
Adresa: Štefánikova č. 6, 040 01 Košice
Tel.: 055-6230461
Fax: 055-6230461
E-mail: zora.ferdinandy@ske.sk
JUDr. Ferenc Radovan
Adresa: Slovenská 13, 080 01 Prešov
Tel.: 051 7732724
Fax: 051 7732671
E-mail: radovan.ferenc@ske.sk
JUDr. Ferko Ján
Adresa: Partizánska ul.č. 1057/21, 069 01 Snina
Tel.: 057 7685448, -603
Fax: 057 7685448
E-mail: jan.ferko@ske.sk
JUDr. Fogta Roman
Adresa: Kynceľová 77, 974 01 Kynceľová
Tel.: 048/2901331
E-mail: roman.fogta@ske.sk
JUDr. Franek Ján
Adresa: Nešporova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 5521804
Fax: 044 5514300
E-mail: jan.franek@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

Adresa: Laskomerská 1, Banská Bystrica, 974 01

JUDr. Friga Miroslav
Adresa: Námestie SNP 538/16, 091 01 Stropkov
Tel.: 054 7428738
E-mail: miroslav.friga@ske.sk
JUDr. Fulka Michal
Adresa: Košická Polianka č. 237, 044 41 Košická Polianka
Tel.: 0910/572 394
E-mail: michal.fulka@ske.sk
Mgr. Gabriž Peter
Adresa: Ružová č.1, 935 87 Santovka
Tel.: 0904/167520
E-mail: peter.gabriz@ske.sk
JUDr. Gajdoš Ľudovít
Adresa: ul.26.novembra 1, 066 01 Humenné
Tel.: 057 7882411
Fax: 057 7882410
E-mail: ludovit.gajdos@ske.sk
Mgr. Gallo Juraj
Adresa: Jilemnického č. 12, 036 01 Martin
Tel.: 043/3240410,-11
Fax: 043/4287652
E-mail: juraj.gallo@ske.sk
JUDr. Galo Peter
Adresa: E. Belluša 6936/10, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/7740094, 037/7742721
Fax: 033 7740094
E-mail: peter.galo@ske.sk
JUDr. Ing. Gasper Ján, PhD.
Adresa: Kálmana Mikszatha 268, 979 01 Rimavska Sobota
Tel.: 047/ 5631474
Fax: 047/ 5631894
E-mail: jan.gasper@ske.sk
JUDr. Gavura Ján
Adresa: Štúrova 17, 031 01 Liptovký Mikuláš
Tel.: 044 5621313
Fax: 044 5621313
E-mail: jan.gavura@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

E-mail: jan.gavura@ske.sk

Ing. Mgr. Gbelský Milan
Adresa: A. Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038 7608092
Fax: 038 7608092
E-mail: milan.gbelsky@ske.sk
JUDr. Gerbery Boris
Adresa: Starosaská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4410548
Fax: 053/4412184
E-mail: boris.gerbery@ske.sk
JUDr. Gibarti Richard
Adresa: Konštantínová 6, 080 01 Prešov
Tel.: 051 7482485
Fax: 051 7482486
E-mail: richard.gibarti@ske.sk
JUDr. Gilániová Klaudia
Adresa: Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/381 2349
E-mail: klaudia.gilaniova@ske.sk
Mgr. Halás Boris
Adresa: Popradská 70, 822 02 Bratislava 214
Tel.: 0948/136 143
E-mail: boris.halas@ske.sk
JUDr. Halás Pavel
Adresa: Popradská 70, 822 01 Bratislava 214
Tel.: 02 526263 18, 17
Fax: 02 52626317
E-mail: pavel.halas@ske.sk
JUDr. Harmata Peter
Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
Tel.: 0918/969 914
E-mail: peter.harmata@ske.sk
Mgr. Harvan Ján
Adresa: ul.26.novembra 1, 066 01 Humenné
Tel.: 057 7756529
E-mail: jan.harvan@ske.sk
JUDr. Hermanovský Martin
Adresa: Moskovská 18, 811 08 Bratislava
Tel.: 02/55643130,-1
Fax: 02/55643119
E-mail: martin.hermanovsky@ske.sk
JUDr. Hesoun Ján
Adresa: Komarňanská cesta 2, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/644 9541
Fax: 035/6400820
E-mail: jan.hesoun@ske.sk
JUDr. Hladíková Lýdia
Adresa: Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Tel.: 0948/465 370
Fax: +421-2/50 261 161
E-mail: lydia.hladikova@ske.sk
JUDr. Hlaváčová Mária
Adresa: Hlavné námestie 34, 060 01 Kežmarok
Tel.: 052 4681142 , - 41
Fax: 052 4681141
E-mail: maria.hlavacova@ske.sk
JUDr. Hlavňová Mária
Adresa: Hlavná 115, 040 01 Košice
Tel.: 055/6220597
Fax: 055/6220597
E-mail: maria.hlavnova@ske.sk
Ing. Mgr. Hlucháňová Oľga
Adresa: Nám.A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042 4325318
Fax: 042 4325318
E-mail: olga.hluchanova@ske.sk
JUDr. Hodermarský Peter
Adresa: Akademika Hronca č.3, 048 01 Rožňava
Tel.: 058 / 7321087, 058/7331852
Fax: 05/ / 7331631
E-mail: peter.hodermarsky@ske.sk
JUDr. Holčík Michal
Adresa: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/545 9627
Fax: 045/545 9627
E-mail: michal.holcik@ske.sk
JUDr. Holík Pavol
Adresa: Záhradnícka č.14, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/ 55644345
Fax: 02/ 55644345
E-mail: pavol.holik@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

Adresa: Dr. Adámiho 322/19, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/5320376
Fax: 038/5320376
E-mail: pavol.holik@ske.sk

Adresa: Horné Bašty 12, 917 01 Trnava
Tel.: 033/5512258
Fax: 033/5512258
E-mail: pavol.holik@ske.sk

JUDr. Horský Rastislav
Adresa: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2/32117932
Fax: +421 2/32117930
E-mail: rastislav.horsky@ske.sk
JUDr. Hovanová Barbora
Adresa: Ing. Kožucha č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 004210534411862
Fax: 004210534299807
E-mail: barbora.hovanova@ske.sk
Ing.JUDr. Hrebík Štefan
Adresa: Dukelských hrdinov 2946/6, 901 01 Malacky
Tel.: 034 7725484
Fax: 034 7725484
E-mail: stefan.hrebik@ske.sk
JUDr. Hrivňáková Margita
Adresa: Májkova 3, 820 05 Bratislava
E-mail: margita.hrivnakova@ske.sk
JUDr. Hucík Martin
Adresa: ul.Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 0907/844 663
E-mail: martin.hucik@ske.sk
JUDr. Hulina Gasper Lucia
Adresa: Kálmana Mikszatha 268, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/56 31 474
Fax: 047/56 31 894
E-mail: lucia.hulinagasper@ske.sk
JUDr. Hulmanová Janušová Stanislava
Adresa: Ul.Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
Tel.: 0904/562 539
E-mail: stanislava.hulmanova@ske.sk
Mgr. Hurtišová Viera
Adresa: Lúčna 16/1, 971 01 Prievidza
E-mail: viera.hurtisova2@ske.sk
Ing. JUDr. Husťák Bohumil
Adresa: Žriedlová č.3, 040 01 Košice
Tel.: 055/6256217, 055/6256221
Fax: 055/6250210
E-mail: bohumil.hustak@ske.sk
JUDr. Hýbal Hugo
Adresa: Jašíkova č. 2, 821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 4829 1312
Fax: +421 2 4829 1312
E-mail: hugo.hybal@ske.sk
JUDr. Chladný Stacho
Adresa: Stráž 3/223, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/5240230
Fax: 045/5240290
E-mail: stacho.chladny@ske.sk
JUDr. Ingr Jozef
Adresa: Matejkova 13, 841 05 Bratislava
Tel.: 02/65411505
Fax: 02/65411505
E-mail: jozef.ingr@ske.sk
JUDr. Ivančík Jozef
Adresa: Výpalisko 2, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/6401908
Fax: 035/6401908
E-mail: jozef.ivancik@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

Adresa: Svätoondrejská 9, 94501 Komárno
E-mail: jozef63.ivancik@gmail.com

JUDr. Jakobejová Judita
Adresa: Námestie baníkov 1, 048 01 Rožňava
Tel.: 058/733 15 22
E-mail: judita.jakobejova@ske.sk
JUDr. Jakubčák Bartolomej
Adresa: Nám. Slobody č. 13, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/6442521
Fax: 056/6442521
E-mail: bartolomej.jakubcak@ske.sk
JUDr. Jakubec Ladislav
Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Tel.: 02/ 54648621-3
Fax: 02/ 54648623
E-mail: ladislav.jakubec@ske.sk
Mgr. Jambor Ivan
Adresa: Farská 5, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6519802
Fax: 037 6519802
E-mail: ivan.jambor@ske.sk
Mgr. Janec Ján
Adresa: Račianska 109/C, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/44450940
Fax: 02/44450940
E-mail: jan.janec@ske.sk
Mgr. Janec Marián
Adresa: Sad SNP č. 666/12, 010 01 Žilina
Tel.: 041/5001666
E-mail: janec@sudnyexekutor.eu
JUDr. Janec Marián
Adresa: Sad SNP 666/12, 010 01 Žilina
Tel.: 041/50 01 666
Fax: 041/50 01 606
E-mail: judrmjanec@ske.sk
Mgr. Janík Bernard
Adresa: Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 50 92 010-12
Fax: +421 41 50 92 013
E-mail: bernard.janik@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

Adresa: Lúčna 16/1, 971 01 Prievidza

JUDr. Jonata Ján
Adresa: Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
Tel.: 02 52964729
Fax: 02 52964729
E-mail: jan.jonata@ske.sk
JUDr. Juhás Peter
Adresa: Matuškova 1, 917 01 Trnava
Tel.: 033 5514571
Fax: 033 5514571
E-mail: peter.juhas@ske.sk
JUDr. Juhásová Adriana
Adresa: Matuškova 1, 917 01 Trnava
Tel.: 033 5513708
Fax: 033 5514571
E-mail: adriana.juhasova@ske.sk
JUDr. Juhászová Galina
Adresa: Palackého 2, 044 01 Košice
Tel.: 055/3812868
Fax: 0556255078
E-mail: galina.juhaszova@ske.sk
Mgr. Jurašovský Ján
Adresa: Levočská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052 4324003
Fax: 052 4324003
E-mail: jan.jurasovsky@ske.sk
JUDr. Jurina Marián
Adresa: Ul. Št. Moyzesa 50, 984 01 Lučenec
Tel.: 047 4511961
Fax: 047 4320676
E-mail: marian.jurina@ske.sk
JUDr. Kabáč Jaroslav
Adresa: Mládežnícka 325/23, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042 4330150
Fax: 042 4324356
E-mail: jaroslav.kabac@ske.sk
JUDr. Kabáč Jaroslav ml.
Adresa: Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín
Tel.: 043 5328175
Fax: 043 5320474
E-mail: j.kabac@ske.sk
JUDr. Kabáč Miloš
Adresa: Mládežnícka 325/23, 017 01 Považská Bystrica
E-mail: milos.kabac@ske.sk
JUDr. Kaduch Jozef
Adresa: Dolný val 30, 010 01 Žilina
Tel.: 041/5640863
Fax: 041/5640863, 64
E-mail: jozef.kaduch@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

E-mail: sekretariat@kaduch.sk

JUDr. Kapronczai Ivana
Adresa: Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55571682
E-mail: ivana.kapronczai@ske.sk
JUDr. Kapronczai Jozef
Adresa: Švermova 273, 924 01 Galanta
Tel.: 031/7899846, 0917 914 758
Fax: 031/7899846
E-mail: jozef.kapronczai@ske.sk
JUDr. Karas Jozef
Adresa: Sládkovičova 1423/7, 066 01 Humenné
Tel.: 057 7720218
Fax: 057 7756914
E-mail: jozef.karas@ske.sk
JUDr. Kašinský Juraj
Adresa: ul.Kukučínova 18, 974 01 Banska Bystrica
Tel.: 048/4148071
Fax: 048 4148071, - 2
E-mail: juraj.kasinsky@ske.sk
JUDr. Kešeľak Michal
Adresa: Mlynská č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4414747
Fax: 053/4414747
E-mail: michal.keselak@ske.sk
Ing. Mgr. Kešeľak Radoslav
Adresa: Mlynská č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4414242
Fax: 053/4414243
E-mail: radoslav.keselak@ske.sk
JUDr. Kliment Peter
Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany
Tel.: +421 38/5300984
Fax: +421 38/5300984
E-mail: peter.kliment@ske.sk
JUDr. Kliniec Vladimír
Adresa: Holléhoč. 1/417, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 5425098
Fax: 046 5423158
E-mail: vladimir.kliniec@ske.sk
JUDr. Koči Juraj
Adresa: Okružná 3, 071 01 Michalovce
Tel.: +421 56 6889351
E-mail: juraj.koci@ske.sk
JUDr. Kohút Peter
Adresa: Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 4142042, 4147286
Fax: 048 4142042
E-mail: peter.kohut@ske.sk
JUDr. Kolesárová Stanislava
Adresa: Ul.Prof.Sáru č.5, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 4145041
Fax: 048 4145043
E-mail: stanislava.kolesarova@ske.sk
Mgr. Konečný Július
Adresa: A. Sládkoviča 1802/2, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 043 5864059
Fax: 043 5864059
E-mail: julius.konecny@ske.sk
JUDr. König Viliam
Adresa: Hlbiny č. 2, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 5331598
Fax: 045 5331567
E-mail: viliam.konig@ske.sk
JUDr. Korček Tomáš
Adresa: Popradská ulica 70, 822 03 Bratislava
E-mail: tomas.korcek@ske.sk
Mgr. Ing. Korim Juraj
Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4423007
Fax: 057/4423007
E-mail: juraj.korim@ske.sk
Ing. JUDr. Korimová Milada
Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057 4462350
Fax: 057 4423007
E-mail: milada.korimova@ske.sk
JUDr. Kormaník Dušan
Adresa: Obchodná 2, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052 4283471, - 73
Fax: 052 4283472
E-mail: dusan.kormanik@ske.sk
Mgr. Kostka Ján
Adresa: Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava
Tel.: +421905993307
E-mail: jan.kostka@ske.sk
Mgr. Kostka Martin
Adresa: Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava
Tel.: 0905/993 307
E-mail: martin.kostka@ske.sk
JUDr. Kotrla Vladimír
Adresa: Slovenská 9, 901 01 Malacky
Tel.: 034/7724691
Fax: 034/7724691
E-mail: vladimir.kotrla@ske.sk
JUDr. Kovács Juraj
Adresa: Hviezdoslavova 1, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0948 510 186
E-mail: juraj.kovacs@ske.sk
JUDr. Kováč Ladislav, PhD.
Adresa: Južná trieda 93, 040 01 Košice
Tel.: 055 7280011
Fax: 055 7280015
E-mail: ladislav.kovac@ske.sk
JUDr. Kováčová Dagmar
Adresa: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Tel.: 02/32202181
E-mail: dagmar.kovacova@ske.sk
MVDr. Mgr. Kovaľ Pavol
Adresa: Radničné nám. 15, 085 01 Bardejov
Tel.: 054 4728293
Fax: 054 4742454
E-mail: pavol.koval@ske.sk
Mgr. Kráľ Marián
Adresa: Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 043 5865484
Fax: 043 5865484
E-mail: marian.kral@ske.sk
JUDr. Krasňanová Andrea
Adresa: Nám.A.Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/4320 943
Fax: 042/4320 943
E-mail: andrea.krasnanova@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

E-mail: andrea.krasnanova@ske.sk

JUDr. Krasňanová Mária
Adresa: Nám.A.Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042 4262113,-114
Fax: 042 4320943
E-mail: maria.krasnanova@ske.sk
Mgr. Kríková Helena
Adresa: Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza
Tel.: +421 46/3811152
E-mail: helena.krikova@ske.sk
JUDr. Krištofík Mucha Peter
Adresa: E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Tel.: 043 4238323
Fax: 043 4238323
E-mail: peter.kristofikmucha@ske.sk
Mgr. Kriváň Drahomír
Adresa: Záhradnícka 60, Bratislava 821 08
Tel.: 02/204 222 22
Fax: 02/204 222 21
E-mail: drahomir.krivan@ske.sk
JUDr. Kroupa Marcel
Adresa: Gegeľovská 662/2, 907 01 Myjava
Tel.: 034/6216585
Fax: 034/6216585
E-mail: marcel.kroupa@ske.sk
JUDr. Kršiak Matej
Adresa: Československých tankistov č. 212, 841 06 Bratislava
Tel.: +421 264 777 999,02 64 777 222, 0915 110 000
Fax: +421 265 444 000
E-mail: exekutor@exekucia.eu
JUDr. Kruppa Michal
Adresa: Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
Tel.: 056 6887370
Fax: 056 6887371
E-mail: michal.kruppa@ske.sk
Mgr. Krušina Petr
Adresa: Lazaretská 2514/4, 81108 Bratislava
Tel.: +421 2 52635488
Fax: +421 2 52635488
E-mail: petr.krusina@ske.sk
JUDr. Krutý Rudolf
Adresa: Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55646154,02/ 55643436, 02/ 55643442, 02/ 55643440
Fax: 02/55646155
E-mail: rudolf.kruty@ske.sk
JUDr. Kubát Bohumil
Adresa: Obchodná 7, 811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 52454641-2
Fax: +421 2 52454643
E-mail: bohumil.kubat@ske.sk
JUDr. Kubešová Zuzana
Adresa: Ul.17.novembra 2304, 955 01 Topoľčany
Tel.: +421 38/5326101,-102
Fax: +421 38/5326108
E-mail: zuzana.kubesova@ske.sk
JUDr. Kučerová Viera
Adresa: Námestie sv. Martina 9, 908 51 Holíč
Tel.: 034/6685810
Fax: 034/6685810
E-mail: viera.kucerova@ske.sk
JUDr. Kuna Peter
Adresa: Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55410091
Fax: 02/55410091
E-mail: peter.kuna@ske.sk
JUDr. Kuna Václav
Adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6542320
Fax: 037 6542326
E-mail: vaclav.kuna@ske.sk
JUDr. Kužmová Marta
Adresa: Potočná 8, 022 01 Čadca
Tel.: 041 4332078
Fax: 041 4332080
E-mail: marta.kuzmova@ske.sk
JUDr. Kvasnica Štefan
Adresa: M.R.Štefánika 582/29B, P.O.BOX 2/24, 907 01 Myjava
Tel.: 034/230 1544
E-mail: stefan.kvasnica@ske.sk
JUDr. Laclavíková Hildegarda
Adresa: Hlavná 45, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7721195
Fax: 051 / 7721195
E-mail: hildegarda.laclavikova@ske.sk
JUDr. Laifer Stanislav
Adresa: Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2/58238231
Fax: +421 2/53416146
E-mail: stanislav.laifer@ske.sk
Mgr. Lesňáková Viera
Adresa: Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
Tel.: 052/7724004
Fax: 052/7724004
E-mail: viera.lesnakova@ske.sk
JUDr. Leváková Zita
Adresa: Františkánska č. 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033 5512680
Fax: 033 5512680
E-mail: zita.levakova@ske.sk
JUDr. Liščák Jozef
Adresa: ul. ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 043 4224115
Fax: 043 4224115
E-mail: jozef.liscak@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

Adresa: ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica

Ing. JUDr. Liščák Roman
Adresa: Nám.sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/7301438
Fax: 033 7301438
E-mail: roman.liscak@ske.sk
JUDr. Líška Kamil
Adresa: Ul. 29. augusta 2, 811 07 Bratislava
Tel.: +421 2 54 63 06 54
Fax: +421 2 54 63 06 54
E-mail: kamil.liska@ske.sk
Mgr. Lupták Miroslav
Adresa: Riečna 2, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/ 20 70 88 90
Fax: 02/ 20 70 88 90
E-mail: miroslav.luptak@ske.sk
JUDr. Lutter Ivan
Adresa: Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava
Tel.: +421252621160
Fax: +421252621160
E-mail: ivan.lutter@ske.sk
Mgr. Ing. Majchrák Štefan
Adresa: Lermontovova 17, 811 05 Bratislava
Tel.: 02 54642811
Fax: 02 54418822
E-mail: stefan.majchrak@ske.sk
JUDr. Majkútová Soňa
Adresa: Štúrova 257, 905 01 Senica
Tel.: 034 6517161
Fax: 034 6518172
E-mail: sona.majkutova@ske.sk
Mgr. Makita Ján
Adresa: Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Tel.: 02 62525594, 95, 96
E-mail: jan.makita@ske.sk
JUDr. Malčeková Katarína
Adresa: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/52964729
Fax: 02/52964729
E-mail: katarina.malcekova@ske.sk
Ing. JUDr. Malík Pavol
Adresa: 1.mája 22, 010 01 Žilina
Tel.: 041/7234261
Fax: 041/7234261
E-mail: pavol.malik@ske.sk
Mgr. Mamrák Tomáš
Adresa: Cabajská 4, 949 01 Nitra
Tel.: 0911/388 881
E-mail: tomas.mamrak@ske.sk
Mgr. Marček Štefan
Adresa: Jiráskova 12, 984 01 Lučenec
Tel.: +421 47 43 20 425
Fax: +421 47 43 20 425
E-mail: stefan.marcek@ske.sk
JUDr. Markovič Vojtech, PhD.
Adresa: Župná 1147/14, 945 01 Komárno
Tel.: +421 905121710
E-mail: vojtech.markovic@ske.sk
JUDr. Martišík Andrej
Adresa: Samoty 1061, 020 01 Púchov
E-mail: andrej.martisik@ske.sk
JUDr. Martišík Jozef
Adresa: Samoty 1061, 020 01 Púchov
Tel.: +421-42/4633081
Fax: +421-42/4633081
E-mail: jozef.martisik.judr@ske.sk
JUDr. Martišík Jozef ml.
Adresa: Samoty 1061, 020 01 Púchov
Tel.: 0903/027 939
E-mail: jozef.martisik@ske.sk
Ing. JUDr. Martišíková Anna
Adresa: Samoty 1061, 020 01 Púchov
Tel.: 032 7441717
Fax: 032 7441717
E-mail: anna.martisikova@ske.sk
JUDr. Matejov Jozef
Adresa: Štúrova 326/2, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/7491920
Fax: 038/7491920
E-mail: jozef.matejov@ske.sk
JUDr. Matejovie Peter
Adresa: Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/5621631
Fax: 044/5528795
E-mail: peter.matejovie@ske.sk
JUDr. Matuška René
Adresa: Mariánska 35, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 542 71 32
Fax: 046 542 49 55
E-mail: rene.matuska@ske.sk
JUDr. Mazúr Michal
Adresa: Štúrova 17, 040 01 Košice
Tel.: 055 7287424
Fax: 055 7287425
E-mail: michal.mazur@ske.sk
JUDr. Mešová Miriam
Adresa: Tehelná 4, 960 01 Zvolen
Tel.: 048/4148071-2
Fax: 048/4148071-2
E-mail: miriam.mesova@ske.sk
JUDr. Mičák Mário
Adresa: Kollárova 39, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4151382
Fax: 048/4151382
E-mail: mario.micak@ske.sk
Ing. JUDr. Mihal Karol
Adresa: Moyzesova 34, 040 01 Košice
Tel.: 055 6229880, 85, 86, 89
Fax: 055 6229880, 85, 86, 89
E-mail: karol.mihal@ske.sk
Mgr. Michalovičová Lujza
Adresa: Stráž 3/223, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 5240 240
Fax: 045 5240 290
E-mail: urad@exekutorzv.sk
Mgr. Michnica Marián
Adresa: Sartorisova 21, 821 08 Bratislava
Tel.: 0911/864 766
E-mail: marian.michnica@ske.sk
Mgr. Michnicová Anna
Adresa: Sartorisova 21, 821 08 Bratislava
Tel.: 0917/489964
E-mail: anna.michnicova@ske.sk
Mgr. Mika Pavel
Adresa: Krupinská cesta č. 5, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/5323156
Fax: +421455323156
E-mail: mika.pavel@ske.sk
JUDr. Mikeska Ladislav
Adresa: M.Pišúta č.13, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 5525774
Fax: 044 5525774
E-mail: ladislav.mikeska@ske.sk
Mgr. Mikulíková Monika
Adresa: Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/41 55 228, 0917/263 392
E-mail: monika.mikulikova@ske.sk
JUDr. Miššíková Paula
Adresa: Koceľova 7, 949 01 Nitra
Tel.: 0911 611 577
E-mail: paula.missikova@ske.sk
Mgr. Mištíková Nina
Adresa: Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55410091
Fax: 02/55410091
E-mail: nina.mistikova@ske.sk
JUDr. PhD. Molnár, Peter
Adresa: Kupeckého 29, 040 01 Košice
Tel.: +421 55/7292771,-2
Fax: +421 55/7292771
E-mail: peter.molnar@ske.sk
JUDr. Moskvič Stanislav
Adresa: Floriánova č. 2, 080 01 Prešov
Tel.: 051/ 7582170
Fax: +421 51/ 7582172
E-mail: stanislav.moskvic@ske.sk
JUDr. Moskvičová Mária
Adresa: Hlavná 45, 080 05 Prešov
E-mail: maria.moskvicova@ske.sk
JUDr. Mráz Jaroslav
Adresa: Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Tel.: 02 5245 0292
Fax: 02 52442028
E-mail: jaroslav.mraz@ske.sk
JUDr. Mruškovič Svätoslav
Adresa: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7720808
E-mail: svatoslav.mruskovic@ske.sk
JUDr. Nemčíková Andrea
Adresa: M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 0424111020
Fax: 0424111021
E-mail: andrea.nemcikova@ske.sk
JUDr. Nestor Ivan
Adresa: Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 44 64 55 47
Fax: +421 2 55 64 55 48
E-mail: ivan.nestor@ske.sk
JUDr. Nogová Mária
Adresa: Letná 27, 040 01 Košice
E-mail: maria.nogova@ske.sk
Mgr. Nosko Slavomír
Adresa: Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/419 34 11
Fax: +048/412 77 33
E-mail: slavomir.nosko@ske.sk
JUDr. Nosková Eleonóra
Adresa: Robotnícka č. 4, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 4152320
Fax: 048 4152320
E-mail: eleonora.noskova@ske.sk
JUDr. Noskovič Dušan
Adresa: Myslenická 14, 902 03 Pezinok
Tel.: 033/6422941
Fax: 033 6422940
E-mail: dusan.noskovic@ske.sk
JUDr. Ondáš Ján
Adresa: Mlynárska 16, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 678 20 72
Fax: +421 55 678 20 72
E-mail: jan.ondas@ske.sk
JUDr. Ondrejková Andrea
Adresa: Vrútocká 12, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/43423944
Fax: 02/43423944
E-mail: andrea.ondrejkova@ske.sk
JUDr. Ondrejková Eva
Adresa: Turčianska 50, 821 09 Bratislava
Tel.: +421220633254
E-mail: eva.ondrejkova@ske.sk
JUDr. Oravec Vladimír
Adresa: Magnezitárov 1210/10, 050 01 Revúca
E-mail: vladimir.oravec@ske.sk
JUDr. Pačesová Táňa
Adresa: Na Barine 10, P.O.BOX 112, 850 00 Bratislava
Tel.: 0905/204 512
E-mail: tana.pacesova@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

E-mail: pacesova.eu@gmail.com

JUDr. Pálffyová Eva
Adresa: Javorová 6, 927 01 Šaľa
Tel.: 031 7708171
Fax: 031 7708171
E-mail: eva.palffyova@ske.sk
Ing. JUDr. Paller Miroslav
Adresa: Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045 6735015
Fax: 045 6735014
E-mail: miroslav.paller@ske.sk
Mgr. Palša Igor
Adresa: Masarykova 13, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51/7721770
Fax: +421 51/7721770
E-mail: igor.palsa@ske.sk
JUDr. Papcunová Zuzana
Adresa: Hlavná 68, 040 01 Košice
Tel.: +421 55/644 3303
Fax: +421 55/644 3303
E-mail: zuzana.papcunova@ske.sk
JUDr. Parrák Jozef
Adresa: Staromlynská 11, 821 06 Bratislava
Tel.: 02 45522267
Fax: 02 45522267
E-mail: jozef.parrak@ske.sk
JUDr. Pavlík Jaromír
Adresa: Nám. A. Hlinku 54, 034 01 Ružomberok
Tel.: +421 44/ 4327976
Fax: +421 44/ 4327976
E-mail: jaromir.pavlik@ske.sk
Mgr. Pavlík Jozef
Adresa: M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom
Tel.: 034 6244620
Fax: 034 6244620
E-mail: jozef.pavlik@ske.sk
JUDr. Pekár Ľubomír
Adresa: P.Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
Tel.: 031 7705270, 7706289, 7707643
Fax: 031 7705909
E-mail: lubomir.pekar@ske.sk
JUDr. Peláneková Paula
Adresa: Ul. Kpt. Nálepku 78, 934 01 Levice
Tel.: 0915/ 551 409
Fax: 036/633 4494
E-mail: paula.pelanekova@ske.sk
JUDr. Peltzner Tomáš
Adresa: Radlinského 27/B, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/52920372
Fax: 02/52920372
E-mail: tomas.peltzner@ske.sk
JUDr. Petík Július
Adresa: Za stanicou 5, 830 00 Bratislava
Tel.: +421 2/4446 1832
Fax: +421 2/4446 1832
E-mail: julius.petik@ske.sk
JUDr. Petrovič Martin
Adresa: Letná 42, 048 01 Rožňava
Tel.: 0949/046 779
E-mail: martin.petrovic@ske.sk
Mgr. Petruška Martin
Adresa: Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné
Tel.: +421 57/788 08 50
Fax: +421 57/788 08 51
E-mail: martin.petruska@ske.sk
Mgr. Pinter Miroslav
Adresa: Bradáčova 7, 852 86 Bratislava
Tel.: 02/62411160
Fax: 02/62411160
E-mail: miroslav.pinter@ske.sk
JUDr. Píry Martin
Adresa: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Tel.: 041/516 6362
Fax: 041/516 6362
E-mail: martin.piry@ske.sk
JUDr. Plško Branislav
Adresa: Letná 5, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2/53637484,-5
Fax: +421 2/53637486
E-mail: branislav.plsko@ske.sk
Mgr. Plšková Jana
Adresa: Letná 5, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2/53637484,-5
Fax: +421 2/53637486
E-mail: jana.plskova@ske.sk
Podešla Vladimír
Adresa: V.P.Tótha č.30, 905 01 Senica
Tel.: 034 6513179
Fax: 034 6513179
E-mail: vladimir.podesla@ske.sk
JUDr. PaedDr. Podhorec Ivan
Adresa: Damborského 9, 949 01 Nitra
Tel.: 0911/838399
E-mail: ivan.podhorec@ske.sk
JUDr. Pohovejová Ivana
Adresa: Šarišská 6, 821 09 Bratislava
Tel.: 0905/977 630
E-mail: ivana.pohovejova@ske.sk
JUDr. Polák Ernest
Adresa: Pľjušťa č.1, 909 01 Skalica
Tel.: 034/6646560
Fax: 034/6646560
E-mail: ernest.polak@ske.sk
JUDr. Polák Ivan
Adresa: Mazúrova 2, 909 01 Skalica
Tel.: 034/6967519
Fax: 034/6644207
E-mail: ivan.polak@ske.sk
Mgr. Polák Stanislav
Adresa: Moyzesova 5, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6523160
Fax: 037 6523160
E-mail: stanislav.polak@ske.sk
JUDr. Polák Vladimír
Adresa: Hurbanova 643, 907 01 Myjava
Tel.: 034 6216452
Fax: 034 6216452
E-mail: vladimir.polak@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

E-mail: vladimir.polak@ske.sk

JUDr. Poláková Miroslava
Adresa: Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava
E-mail: miroslava.polakova@ske.sk
JUDr. Popíková Mária
Adresa: Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov
Tel.: 056 67 27 389
Fax: 056 67 27 389
E-mail: maria.popikova@ske.sk
JUDr. Pračková Bronislava
Adresa: ul. Cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045 6726236
Fax: 045 6722658
E-mail: bronislava.prackova@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

Adresa: Obchodná 3, Bratislava

JUDr. Rácik Juraj
Adresa: Radlinského 1, 917 01 Trnava
Tel.: +421 33 593 62 15
Fax: +421 33 593 62 15
E-mail: juraj.racik@ske.sk
Radzo František
Adresa: Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 043 5523888
Fax: 043 5523888
E-mail: frantisek.radzo@ske.sk
JUDr. Regináčová Mihalová Denisa
Adresa: Moyzesova 34, 040 01 Košice
Tel.: 055 6229884
Fax: 055 6229884
E-mail: denisa.mihalova@ske.sk
JUDr. Reháková Oľga
Adresa: Jégého 8, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 911 330 737
E-mail: olga.rehakova@ske.sk
JUDr. Rišian Jozef
Adresa: Pivovarská č.p.1069, 010 01 Žilina
Tel.: 041 5640409, 041 5640415
Fax: 041 5640409
E-mail: jozef.risian@ske.sk
JUDr. Rišian Martin
Adresa: Pivovarská č.p. 1069, 010 01 Žilina
Tel.: 041 5640409
Fax: 041 5640415
E-mail: martin.risian@ske.sk
Mgr. Ritter Zuzana
Adresa: Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031 5511918,-19
Fax: 031 5511920
E-mail: zuzana.ritter@ske.sk
JUDr. Rojčeková Margita
Adresa: A. Kmeťa 11, 010 01 Žilina
Tel.: 041 4333203
Fax: 041 4333203
E-mail: margita.rojcekova@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

Adresa: A. Kmeťa 11, 010 01 Žilina
Tel.: 041/5624027

Mgr. Rosina Július
Adresa: Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/5300730
Fax: 038/5300730
E-mail: julius.rosina@ske.sk
JUDr. Rus Marko
Adresa: Železničná 257/19, 050 01 Revúca
Tel.: 058/ 488 2003, -4
Fax: 058/488 2005
E-mail: marko.rus@ske.sk
JUDr. Rusnáková Eva
Adresa: Nám. E.Šoltésovej 14, 934 01 Levice
Tel.: 036/381 24 46
E-mail: eva.rusnakova@ske.sk
PhDr. Mgr. Ružarovský Jozef
Adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava
Tel.: 033/2400210
Fax: 033/2400210
E-mail: jozef.ruzarovsky@ske.sk
JUDr. Ružeková Blanka
Adresa: Fajnorova 1547/13, 905 01 Senica
Tel.: 034/6516 950
Fax: 034/6516 950
E-mail: blanka.ruzekova@ske.sk
JUDr. Rychtarčík Róbert
Adresa: 1.mája 23/25, 058 01 Poprad
Tel.: 052 7765818
Fax: 052 7884122
E-mail: robert.rychtarcik@ske.sk
JUDr. Sabol Juraj
Adresa: Svätoplukova 6, 040 01 Košice
Tel.: 055/6334 752
Fax: 055/6334 752
E-mail: juraj.sabol@ske.sk
JUDr. Samec Libor
Adresa: Košická 6, 821 09 Bratislava 2
Tel.: 02 53637691,-92
Fax: 02 53637693
E-mail: libor.samec@ske.sk
Mgr. Segľa Róbert
Adresa: Baštová 44, 080 01 Prešov
Tel.: 051 7720745
E-mail: robert.segla@ske.sk
Mgr. Semela Andrej
Adresa: Lichnerova 23, 903 01 Senec
Tel.: 02 45649888,-9
Fax: 02 45649887
E-mail: andrej.semela@ske.sk
JUDr. Sidorják Ľuboš
Adresa: Murgašova 3, 040 01 Košice
Tel.: 055 7287231,-32
Fax: 055 7287231,32
E-mail: lubos.sidorjak@ske.sk
JUDr. Siget Ján
Adresa: Bottova 7, 010 01 Žilina
Tel.: 041/5622017
Fax: 041/5622017
E-mail: jan.siget@ske.sk
Mgr. Sitášová Jana
Adresa: Astrova 2/A, 821 01 Bratislava
Tel.: 02/ 390 047 52
E-mail: jana.sitasova@ske.sk
Mgr. Ing. Sklenář Stanislav
Adresa: Vrbovská 96, P.O.BOX 194, 921 01 Piešťany
Tel.: 0905/203773
E-mail: stanislav.sklenar@ske.sk
Mgr. Skýpalová Dáša
Adresa: Plynárenská 4, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55648766
Fax: 02/55648765
E-mail: dasa.skypalova@ske.sk
JUDr. Sloboda Zoltán
Adresa: Nám. A. Vámbéryho 5249/13B, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031 5902411,-5
Fax: 031 5902413
E-mail: zoltan.sloboda@ske.sk
Mgr. Slopovská Angelika
Adresa: Sedlárska 6, 810 00 Bratislava
Tel.: 02 54648491
Fax: 02 54648493
E-mail: angelika.slopovska@ske.sk
JUDr. Sobolovský Boris
Adresa: Koceľova 15, 821 02 Bratislava 2
Tel.: 02 55646784 - 85
Fax: 02 55646786
E-mail: boris.sobolovsky@ske.sk
JUDr. Sokol Ján
Adresa: Jantárova č. 30, 040 01 Košice
Tel.: +421 55/6780565
Fax: +421 55/6780565
E-mail: jan.sokol@ske.sk
Mgr. Somík Milan
Adresa: Jilemnického 12, 036 01 Martin
Tel.: 043/4223662
Fax: 043/4307782
E-mail: milan.somik@ske.sk
JUDr. Sopko Dušan
Adresa: Hraničná 12, 058 01 Poprad
Tel.: 052 7761739
Fax: 052 7761739
E-mail: dusan.sopko@ske.sk
Mgr. Sopko Dušan
Adresa: Okružná č. 17, Svit
E-mail: sopko.dusan@ske.sk
JUDr. Stano Peter
Adresa: Michalská 7, 917 01 Trnava
Tel.: 033 5347911
Fax: 033 5347912
E-mail: peter.stano@ske.sk
JUDr. Steinerová Adriana
Adresa: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/6543350
Fax: 032/6543350
E-mail: adriana.steinerova@ske.sk
JUDr. Stodola Peter
Adresa: Kmeťkova 25, 949 01 Nitra
Tel.: 037/6514445
E-mail: peter.stodola@ske.sk
JUDr. Stodolová Soňa
Adresa: Kmeťková 25, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6514444
Fax: 037 6514444
E-mail: sona.stodolova@ske.sk
JUDr. Straka Jaroslav
Adresa: Račianska ul.66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02 321 09 179
Fax: 02 321 09 179
E-mail: jaroslav.straka@ske.sk
JUDr. Sucháček Vladimír
Adresa: Hrnčiarska 2/B, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/640 2640
E-mail: vladimir.suchacek@ske.sk
Mgr. Suchár Marcel
Adresa: Jašíkova 13, 821 03 Bratislava
Tel.: +421 905 420 226
E-mail: marcel.suchar@ske.sk
JUDr. Szabó Ladislav
Adresa: Palatínova 41, 945 05 Komárno
Tel.: 035 7731751
Fax: 035 7731752
E-mail: ladislav.szabo@ske.sk
Mgr. Szabóová Katarína
Adresa: Nám. A. Vámbéryho 5249/13B, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031 5902411
Fax: 031 5902413
E-mail: katarina.banarova@ske.sk
JUDr. Szalayová Alena
Adresa: P.Jilemnického 1, 934 01 Levice
Tel.: 036/622 1000
Fax: 036/622 1000
E-mail: alena.szalayova@ske.sk
Mgr. Šabíková Silvia
Adresa: Hodská č. 345/3, 924 01 Galanta
Tel.: +421 31/7806 741
Fax: +421 31/7806 741
E-mail: silvia.sabikova@ske.sk
JUDr. Šajánek Pavol
Adresa: Sadová 621, 905 01 Senica
Tel.: 034 6941111, 0908/789 930
Fax: 0346574965
E-mail: pavol.sajanek@ske.sk
JUDr. Šajánková Eva
Adresa: Sadová č. 621, 905 01 Senica
E-mail: eva.sajankova@ske.sk
JUDr. Šajgalík Viktor
Adresa: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 048/418 03 03
Fax: +421 048/418 03 03
E-mail: viktor.sajgalik@ske.sk
Mgr. Šemperger Alexander
Adresa: Žižkova 6, 040 01 Košice
Tel.: 055 6770602
Fax: 055 6770602
E-mail: alexander.semperger@ske.sk
JUDr. Šimko Peter
Adresa: Smetanova 16, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2/544 188 32
Fax: +421 2/544 18832
E-mail: judr.peter.simko@gmail.com
JUDr. Mgr. Šovčíková Dana
Adresa: Obchodná 52, 811 06 Bratislava
Tel.: 02 52926028
Fax: 02 52926028
E-mail: dana.sovcikova@ske.sk
JUDr. Šovčíková Viera
Adresa: Obchodná 52, 811 05 Bratislava
Tel.: 02 52926028
Fax: 02 52926028
E-mail: viera.sovcikova@ske.sk
JUDr. Špička Jaroslav
Adresa: Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 0948/171 866
E-mail: jaroslav.spicka@ske.sk
Ing. Mgr. Šteiner Ivan, PhD.
Adresa: Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032 7710041
Fax: 032 7710041
E-mail: ivan.steiner@ske.sk
JUDr. Šteinerová Eva
Adresa: Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032 7716276
Fax: 032 7716276
E-mail: eva.steinerova@ske.sk
JUDr. Šteinerová ml. Eva
Adresa: Lipová č. 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: +421 32/ 7716276, 0905 993 481
Fax: +421 32/ 7716276
E-mail: eva.steinerova.ml@ske.sk
JUDr. Ing. Štorek Jozef
Adresa: Bezručova 16, 940 66 Nové Zámky
Tel.: 035 642 40 22
Fax: 035 642 40 22
E-mail: jozef.storek@ske.sk
PhDr. JUDr. Štukovský Pavel
Adresa: Holubyho 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/771 71 89
Fax: 032/771 71 89
E-mail: pavel.stukovsky@ske.sk
JUDr. Šujanová Marcela
Adresa: Nálepkova 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042 4321338
Fax: 042 4321581
E-mail: marcela.sujanova@ske.sk
JUDr. Šulová Jarmila
Adresa: Flámska 1, 036 01 Martin
E-mail: jarmila.sulova@ske.sk
JUDr. Šupa Miroslav
Adresa: Kmeťkova 30, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 7723024
Fax: +421 37 7723025
E-mail: miroslav.supa@ske.sk
JUDr. Šutliak Miroslav
Adresa: M.M.Hodžu 28, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 5528784
E-mail: miroslav.sutliak@ske.sk
JUDr. Šviderský Štefan
Adresa: Ul.Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
Tel.: 057 4461010
Fax: 057 4461010
E-mail: stefan.svidersky@ske.sk
Mgr. Thomka Martin
Adresa: A.Kmeťa 28, 036 01 Martin
Tel.: 0903/999 459
E-mail: martin.thomka@ske.sk
JUDr. Tóth Erik
Adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6542482
Fax: 037 6542482
E-mail: erik.toth@ske.sk
JUDr. Tóthová Iveta
Adresa: Nemocničná 16, 990 01 Velký Krtíš
Tel.: 047 4831736, 4911700
Fax: 047 4831318
E-mail: iveta.tothova@ske.sk
Mgr. Tudíková Sandra
Adresa: Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/55 56 65 41
E-mail: sandra.tudikova@ske.sk
JUDr. Tutko Róbert
Adresa: Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava
Tel.: 058 7331407
Fax: +421 7331407
E-mail: robert.tutko@ske.sk
Mgr. Uhaľová Eva
Adresa: Nám. SNP 6/11, 960 01 Zvolen
Tel.: +421 45/5249181
Fax: +421 45/5320363
E-mail: eva.uhalova@ske.sk
JUDr. Uhríková Denisa
Adresa: Tomášikova č. 5/A, 821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 321 181 01
E-mail: denisa.uhrikova@ske.sk
JUDr. Uhríková Viera
Adresa: Letná 40, 040 01 Košice
Tel.: 055 6233395
Fax: 055 6233395
E-mail: viera.uhrikova@ske.sk
JUDr. Ulianková Lucia
Adresa: Nám. SNP 30, 960 01 Zvolen
E-mail: lucia.uliankova@ske.sk
JUDr. Urbánek Peter
Adresa: Bratislavská 23/11, 924 01 Galanta
Tel.: 031 7804921
Fax: 031 7804921
E-mail: peter.urbanek@ske.sk
JUDr. Usačev Vladimír
Adresa: Lehotského 4, 811 06 Bratislava
Tel.: 02 52625714,-15
Fax: 02 52625716
E-mail: vladimir.usacev@ske.sk
JUDr. Vaculíková Horváthová Viera
Adresa: Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Tel.: 02 52 63 57 71
Fax: 02 52 63 57 72
E-mail: viera.horvathova@ske.sk
JUDr. Varga Ivan
Adresa: Popradská 68, 040 11 Košice
Tel.: +421 55/640 51 51
Fax: +421 55/640 51 51
E-mail: ivan.varga@ske.sk
JUDr. Varga Rudolf
Adresa: Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/5529566
Fax: 031/5529566
E-mail: rudolf.varga@ske.sk
JUDr. Ing. Varga Štefan
Adresa: Pribinova 1, 075 01 Trebišov
Tel.: 056 6726239, 6726051
Fax: 056 6722220
E-mail: stefan.varga@ske.sk
JUDr. Vargová Beatrix
Adresa: Štefánikova 49, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6522717
E-mail: beatrix.vargova@ske.sk
JUDr. Vargová Marianna
Adresa: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Tel.: +42156/6727553
Fax: +42156/6722393
E-mail: marianna.vargova@ske.sk
JUDr. Vatrtová Barbora
Adresa: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Tel.: 0948/18 19 20
E-mail: barbora.vatrtova@ske.sk
JUDr. Verešová Estera
Adresa: Jána Reka 1039/11, 010 01 Žilina
Tel.: 041 5643280
Fax: 041 5643280
E-mail: estera.veresova@ske.sk
Mgr. Voloch Juraj
Adresa: Sovietskych hrdinov AB-524, 089 01 Svidník
Tel.: 054/7524366
Fax: 054/7882921
E-mail: juraj.voloch@ske.sk
Mgr. Vozár Roman
Adresa: Karloveská 6C, P.O.Box 103, 840 00 Bratislava 4
Tel.: 02/64285133
Fax: 02/64285133
E-mail: roman.vozar@ske.sk
JUDr. Vranovič Tomáš
Adresa: Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď
Tel.: 031/321 20 61
E-mail: tomas.vranovic@ske.sk
JUDr. Zahorjan Miroslav
Adresa: Čajakova 1, 040 01 Košice
Tel.: 055 7298427
Fax: 055 7298428
E-mail: miroslav.zahorjan@ske.sk
JUDr. Mgr. Zachar Vladimír
Adresa: Poľná 31/23, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/4304277
Fax: 044/4304277
E-mail: vladimir.zachar@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

Adresa: Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/5581077
Fax: 043/5581077

JUDr. Závodský Martin
Adresa: Záhradnícka 39, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/63 81 03 93, 0903/96 93 92
Fax: 02/63 53 25 93
E-mail: martin.zavodsky@ske.sk
Mgr. Zelíska Ľudovít
Adresa: Podzámska č. 37, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033 7302190
Fax: 033 7302190
E-mail: ludovit.zeliska@ske.sk
JUDr. Zervanová Mária
Adresa: Záhradnícka 18, 811 07 Bratislava
Tel.: 02 5564 9137-8
Fax: 02 5564 9139
E-mail: maria.zervanova@ske.sk
JUDr. Zubaľ Burdová Michaela
Adresa: Štefánikova 18, 066 01 Humenné
E-mail: michaela.zubalburdova@ske.sk
Mgr. Zummerová Marcela
Adresa: ul.kpt.Nálepku 22, 071 01 Michalovce
Tel.: 056 6426217
Fax: 056 6883832
E-mail: marcela.zummerova@ske.sk
JUDr. Žabková Žofia
Adresa: Cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom
E-mail: zofia.zabkova@ske.sk
JUDr. Žužová Lucia
Adresa: ul.Okružná 5, 071 01 Michalovce
Tel.: 056 6882891,-2
Fax: 056 6882893
E-mail: lucia.zuzova@ske.sk