Zoznam exekútorov

JUDr. Adamcová Lucia
Adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 555 74 009
Fax: +421 2 555 74 009
E-mail: lucia.adamcova@ske.sk
JUDr. Adamik Pavel
Adresa: Tomášikova ul. 50A, 831 04 Bratislava
E-mail: pavel.adamik@ske.sk
JUDr. Ágh Ladislav
Adresa: Jaskový rad 79, 831 01 Bratislava
Tel.: +421 2/54793340,-41
Fax: +421 2/54793339
E-mail: ladislav.agh@ske.sk
JUDr. Baďura Patricius
Adresa: Š. Rosívala 2, 841 06 Bratislava
Tel.: +421 2/62520874
E-mail: patricius.badura@ske.sk
JUDr. Baranay Peter
Adresa: Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 38103546
Fax: +421 2 54791521
E-mail: peter.baranay@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

E-mail: peter.baranay@ske.sk

JUDr. Birková Michala
Adresa: Dunajská 7509/48, 811 08 Bratislava
Tel.: 0904/660085
E-mail: michala.birkova@ske.sk
JUDr. Borárosová Zuzana
Adresa: Kolískova 1, 841 05 Bratislava
Tel.: +421 2 64282834
Fax: +421 2 64282891
E-mail: zuzana.borarosova@ske.sk
JUDr. Božíková Ághová Barbora
Adresa: Jaskový rad 79, 831 01 Bratislava
Tel.: +421 905 555 058
Fax: 02/54 79 33 39
E-mail: barbora.bozikovaaghova@ske.sk
Mgr. Budziňáková Barbora
Adresa: Vlárska 32, 831 01 Bratislava
E-mail: barbora.budzinakova@ske.sk
JUDr. Bury Anton, PhD.
Adresa: Jelenia 26, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/52494598
Fax: 02/52494598
E-mail: anton.bury@ske.sk
JUDr. Cibulková Hana
Adresa: Opletalova 96, 841 07 Bratislava
Tel.: +421 2 64360245
Fax: +421 2 64360245
E-mail: hana.cibulkova@ske.sk
Mgr. Cipár Vladimír
Adresa: Vazovova 9, 811 07 Bratislava
Tel.: 02 55648777
Fax: 02 55648779
E-mail: vladimir.cipar@ske.sk
JUDr. Čaraba František
Adresa: Vážska 16, P.O.BOX 23, Bratislava 820 13
Tel.: +421-2/40208010,-11, -14, -15
Fax: +421-2/40 20 80 13
E-mail: frantisek.caraba@ske.sk
JUDr. Dáni Michal
Adresa: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Tel.: 02/59324327
Fax: 02/59324234
E-mail: michal.dani@ske.sk
JUDr. Demianová Paulína
Adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
E-mail: paulina.demianova@ske.sk
JUDr. Dírerová Anna
Adresa: Gajova č.7, 811 09 Bratislava
Tel.: +421 2/ 52638316
Fax: +421 2/ 52927882
E-mail: anna.direrova@ske.sk
Mgr. Dubovec Miloš
Adresa: Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava
Tel.: 0948900705
E-mail: milos.dubovec@ske.sk
JUDr. Falisová Eva
Adresa: Lermontovova 14, 811 05 Bratislava
Tel.: +421 905 207 930
Fax: +421 2 5464 0223
E-mail: eva.falisova@ske.sk
JUDr. Farkašová Andrea
Adresa: Lamačská cesta 109, P.O.BOX 42, 840 02 Bratislava 42
Tel.: 02 64367342
Fax: 02 64367342
E-mail: andrea.farkasova@ske.sk
Mgr. Halás Boris
Adresa: Popradská 70, 822 02 Bratislava 214
Tel.: 0948/136 143
E-mail: boris.halas@ske.sk
JUDr. Halás Pavel
Adresa: Popradská 70, 822 01 Bratislava 214
Tel.: 02 526263 18, 17
Fax: 02 52626317
E-mail: pavel.halas@ske.sk
JUDr. Harmata Peter
Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
Tel.: 0918/969 914
E-mail: peter.harmata@ske.sk
JUDr. Hermanovský Martin
Adresa: Moskovská 18, 811 08 Bratislava
Tel.: 02/55643130,-1
Fax: 02/55643119
E-mail: martin.hermanovsky@ske.sk
JUDr. Hladíková Lýdia
Adresa: Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Tel.: 0948/465 370
Fax: +421-2/50 261 161
E-mail: lydia.hladikova@ske.sk
JUDr. Holík Pavol
Adresa: Záhradnícka č.14, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/ 55644345
Fax: 02/ 55644345
E-mail: pavol.holik@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

Adresa: Dr. Adámiho 322/19, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/5320376
Fax: 038/5320376
E-mail: pavol.holik@ske.sk

Adresa: Horné Bašty 12, 917 01 Trnava
Tel.: 033/5512258
Fax: 033/5512258
E-mail: pavol.holik@ske.sk

JUDr. Horský Rastislav
Adresa: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2/32117932
Fax: +421 2/32117930
E-mail: rastislav.horsky@ske.sk
Ing.JUDr. Hrebík Štefan
Adresa: Dukelských hrdinov 2946/6, 901 01 Malacky
Tel.: 034 7725484
Fax: 034 7725484
E-mail: stefan.hrebik@ske.sk
JUDr. Hrivňáková Margita
Adresa: Májkova 3, 820 05 Bratislava
E-mail: margita.hrivnakova@ske.sk
JUDr. Hýbal Hugo
Adresa: Jašíkova č. 2, 821 03 Bratislava
Tel.: +421 2 4829 1312
Fax: +421 2 4829 1312
E-mail: hugo.hybal@ske.sk
JUDr. Ingr Jozef
Adresa: Matejkova 13, 841 05 Bratislava
Tel.: 02/65411505
Fax: 02/65411505
E-mail: jozef.ingr@ske.sk
JUDr. Jakubec Ladislav
Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Tel.: 02/ 54648621-3
Fax: 02/ 54648623
E-mail: ladislav.jakubec@ske.sk
Mgr. Janec Ján
Adresa: Račianska 109/C, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/44450940
Fax: 02/44450940
E-mail: jan.janec@ske.sk
JUDr. Jonata Ján
Adresa: Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
Tel.: 02 52964729
Fax: 02 52964729
E-mail: jan.jonata@ske.sk
JUDr. Kapronczai Ivana
Adresa: Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55571682
E-mail: ivana.kapronczai@ske.sk
JUDr. Korček Tomáš
Adresa: Popradská ulica 70, 822 03 Bratislava
E-mail: tomas.korcek@ske.sk
Mgr. Kostka Ján
Adresa: Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava
Tel.: +421905993307
E-mail: jan.kostka@ske.sk
Mgr. Kostka Martin
Adresa: Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava
Tel.: 0905/993 307
E-mail: martin.kostka@ske.sk
JUDr. Kotrla Vladimír
Adresa: Slovenská 9, 901 01 Malacky
Tel.: 034/7724691
Fax: 034/7724691
E-mail: vladimir.kotrla@ske.sk
JUDr. Kováčová Dagmar
Adresa: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Tel.: 02/32202181
E-mail: dagmar.kovacova@ske.sk
Mgr. Kriváň Drahomír
Adresa: Záhradnícka 60, Bratislava 821 08
Tel.: 02/204 222 22
Fax: 02/204 222 21
E-mail: drahomir.krivan@ske.sk
JUDr. Kršiak Matej
Adresa: Československých tankistov č. 212, 841 06 Bratislava
Tel.: +421 264 777 999,02 64 777 222, 0915 110 000
Fax: +421 265 444 000
E-mail: exekutor@exekucia.eu
Mgr. Krušina Petr
Adresa: Lazaretská 2514/4, 81108 Bratislava
Tel.: +421 2 52635488
Fax: +421 2 52635488
E-mail: petr.krusina@ske.sk
JUDr. Krutý Rudolf
Adresa: Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55646154,02/ 55643436, 02/ 55643442, 02/ 55643440
Fax: 02/55646155
E-mail: rudolf.kruty@ske.sk
JUDr. Kubát Bohumil
Adresa: Obchodná 7, 811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 52454641-2
Fax: +421 2 52454643
E-mail: bohumil.kubat@ske.sk
JUDr. Kuna Peter
Adresa: Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55410091
Fax: 02/55410091
E-mail: peter.kuna@ske.sk
JUDr. Laifer Stanislav
Adresa: Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2/58238231
Fax: +421 2/53416146
E-mail: stanislav.laifer@ske.sk
JUDr. Líška Kamil
Adresa: Ul. 29. augusta 2, 811 07 Bratislava
Tel.: +421 2 54 63 06 54
Fax: +421 2 54 63 06 54
E-mail: kamil.liska@ske.sk
Mgr. Lupták Miroslav
Adresa: Riečna 2, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/ 20 70 88 90
Fax: 02/ 20 70 88 90
E-mail: miroslav.luptak@ske.sk
JUDr. Lutter Ivan
Adresa: Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava
Tel.: +421252621160
Fax: +421252621160
E-mail: ivan.lutter@ske.sk
Mgr. Ing. Majchrák Štefan
Adresa: Lermontovova 17, 811 05 Bratislava
Tel.: 02 54642811
Fax: 02 54418822
E-mail: stefan.majchrak@ske.sk
Mgr. Makita Ján
Adresa: Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Tel.: 02 62525594, 95, 96
E-mail: jan.makita@ske.sk
JUDr. Malčeková Katarína
Adresa: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/52964729
Fax: 02/52964729
E-mail: katarina.malcekova@ske.sk
Mgr. Michnica Marián
Adresa: Sartorisova 21, 821 08 Bratislava
Tel.: 0911/864 766
E-mail: marian.michnica@ske.sk
Mgr. Michnicová Anna
Adresa: Sartorisova 21, 821 08 Bratislava
Tel.: 0917/489964
E-mail: anna.michnicova@ske.sk
Mgr. Mištíková Nina
Adresa: Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55410091
Fax: 02/55410091
E-mail: nina.mistikova@ske.sk
JUDr. Mráz Jaroslav
Adresa: Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Tel.: 02 5245 0292
Fax: 02 52442028
E-mail: jaroslav.mraz@ske.sk
JUDr. Nestor Ivan
Adresa: Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 44 64 55 47
Fax: +421 2 55 64 55 48
E-mail: ivan.nestor@ske.sk
JUDr. Noskovič Dušan
Adresa: Myslenická 14, 902 03 Pezinok
Tel.: 033/6422941
Fax: 033 6422940
E-mail: dusan.noskovic@ske.sk
JUDr. Ondrejková Andrea
Adresa: Vrútocká 12, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/43423944
Fax: 02/43423944
E-mail: andrea.ondrejkova@ske.sk
JUDr. Ondrejková Eva
Adresa: Turčianska 50, 821 09 Bratislava
Tel.: +421220633254
E-mail: eva.ondrejkova@ske.sk
JUDr. Pačesová Táňa
Adresa: Na Barine 10, P.O.BOX 112, 850 00 Bratislava
Tel.: 0905/204 512
E-mail: tana.pacesova@ske.sk

Kancelárie mimo sídla exekútorského úradu:

E-mail: pacesova.eu@gmail.com

JUDr. Parrák Jozef
Adresa: Staromlynská 11, 821 06 Bratislava
Tel.: 02 45522267
Fax: 02 45522267
E-mail: jozef.parrak@ske.sk
JUDr. Peltzner Tomáš
Adresa: Radlinského 27/B, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/52920372
Fax: 02/52920372
E-mail: tomas.peltzner@ske.sk
JUDr. Petík Július
Adresa: Za stanicou 5, 830 00 Bratislava
Tel.: +421 2/4446 1832
Fax: +421 2/4446 1832
E-mail: julius.petik@ske.sk
Mgr. Pinter Miroslav
Adresa: Bradáčova 7, 852 86 Bratislava
Tel.: 02/62411160
Fax: 02/62411160
E-mail: miroslav.pinter@ske.sk
JUDr. Plško Branislav
Adresa: Letná 5, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2/53637484,-5
Fax: +421 2/53637486
E-mail: branislav.plsko@ske.sk
Mgr. Plšková Jana
Adresa: Letná 5, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2/53637484,-5
Fax: +421 2/53637486
E-mail: jana.plskova@ske.sk
JUDr. Pohovejová Ivana
Adresa: Šarišská 6, 821 09 Bratislava
Tel.: 0905/977 630
E-mail: ivana.pohovejova@ske.sk
JUDr. Reháková Oľga
Adresa: Jégého 8, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 911 330 737
E-mail: olga.rehakova@ske.sk
JUDr. Samec Libor
Adresa: Košická 6, 821 09 Bratislava 2
Tel.: 02 53637691,-92
Fax: 02 53637693
E-mail: libor.samec@ske.sk
Mgr. Semela Andrej
Adresa: Lichnerova 23, 903 01 Senec
Tel.: 02 45649888,-9
Fax: 02 45649887
E-mail: andrej.semela@ske.sk
Mgr. Sitášová Jana
Adresa: Astrova 2/A, 821 01 Bratislava
Tel.: 02/ 390 047 52
E-mail: jana.sitasova@ske.sk
Mgr. Skýpalová Dáša
Adresa: Plynárenská 4, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55648766
Fax: 02/55648765
E-mail: dasa.skypalova@ske.sk
Mgr. Slopovská Angelika
Adresa: Sedlárska 6, 810 00 Bratislava
Tel.: 02 54648491
Fax: 02 54648493
E-mail: angelika.slopovska@ske.sk
JUDr. Sobolovský Boris
Adresa: Koceľova 15, 821 02 Bratislava 2
Tel.: 02 55646784 - 85
Fax: 02 55646786
E-mail: boris.sobolovsky@ske.sk
JUDr. Straka Jaroslav
Adresa: Račianska ul.66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02 321 09 179
Fax: 02 321 09 179
E-mail: jaroslav.straka@ske.sk
JUDr. Sucháček Vladimír
Adresa: Hrnčiarska 2/B, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/640 2640
E-mail: vladimir.suchacek@ske.sk
Mgr. Suchár Marcel
Adresa: Jašíkova 13, 821 03 Bratislava
Tel.: +421 905 420 226
E-mail: marcel.suchar@ske.sk
JUDr. Šimko Peter
Adresa: Smetanova 16, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2/544 188 32
Fax: +421 2/544 18832
E-mail: judr.peter.simko@gmail.com
JUDr. Mgr. Šovčíková Dana
Adresa: Obchodná 52, 811 06 Bratislava
Tel.: 02 52926028
Fax: 02 52926028
E-mail: dana.sovcikova@ske.sk
JUDr. Šovčíková Viera
Adresa: Obchodná 52, 811 05 Bratislava
Tel.: 02 52926028
Fax: 02 52926028
E-mail: viera.sovcikova@ske.sk
Mgr. Tudíková Sandra
Adresa: Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/55 56 65 41
E-mail: sandra.tudikova@ske.sk
JUDr. Uhríková Denisa
Adresa: Tomášikova č. 5/A, 821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 321 181 01
E-mail: denisa.uhrikova@ske.sk
JUDr. Usačev Vladimír
Adresa: Lehotského 4, 811 06 Bratislava
Tel.: 02 52625714,-15
Fax: 02 52625716
E-mail: vladimir.usacev@ske.sk
JUDr. Vaculíková Horváthová Viera
Adresa: Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Tel.: 02 52 63 57 71
Fax: 02 52 63 57 72
E-mail: viera.horvathova@ske.sk
Mgr. Vozár Roman
Adresa: Karloveská 6C, P.O.Box 103, 840 00 Bratislava 4
Tel.: 02/64285133
Fax: 02/64285133
E-mail: roman.vozar@ske.sk
JUDr. Závodský Martin
Adresa: Záhradnícka 39, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/63 81 03 93, 0903/96 93 92
Fax: 02/63 53 25 93
E-mail: martin.zavodsky@ske.sk
JUDr. Zervanová Mária
Adresa: Záhradnícka 18, 811 07 Bratislava
Tel.: 02 5564 9137-8
Fax: 02 5564 9139
E-mail: maria.zervanova@ske.sk