Poradňa

Za cestu „načierno“ v MHD som po ôsmich rokoch v exekúcii, nie je to premlčané? dec 8, 2015

Mám problém s exekúciou. Pred ôsmimi rokmi som cestovala „na čierno“ v MHD. Po tak dlhej dobe mi prišlo oznámenie o začatí exekúcie. Musím pohľadávku zaplatiť? Neprichádza do úvahy premlčanie pohľadávky? Ak si dopravný podnik, teda veriteľ (podľa Exekučného poriadku oprávnený), stihol uplatniť pohľadávku voči Vám na súde v rámci trojročnej všeobecn

Ako si môžem overiť, či ma nekontaktoval falošný exekútor? dec 2, 2015

Čítal som v novinách, že po Slovensku chodia aj falošní exekútori. Ako si to v prípade pochybností môžem overiť? Menný zoznam exekútorov spolu s kontaktmi na ich exekútorské úrady nájdete na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov www.ske.sk, v sekcii Zoznam exekútorov. Nájdete tam ich menný zoznam, aktuálne adresy, telefonické kontakty, e-mai

Môžu ma exekuovať, ak vyhlásim osobný bankrot? nov 25, 2015

Prosím Vás, môže ma exekútor exekuovať, ak vyhlásim osobný bankrot? Nie, nemôže. Podľa § 48 zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa nemôže začať exekučné konanie na majetok podliehajúci konkurzu. Zároveň ak už bolo exekučné konanie začaté, vyhlásením konkurzu sa zastavuje. Dlhov sa však automaticky nezbavíte, ak Váš majetok nestačí na ich uspokoj

Exekútor mi zablokoval účet v banke, kde mám peniaze. Ako mám zaplatiť? nov 18, 2015

Dostal som sa do problémov. Exekútor mi zablokoval účet v banke kvôli dlhu 1934 eur. Na účte však mám podstatne viac prostriedkov. Ako mám dlh splatiť bez prístupu k účtu? Ďakujem za odpoveď. Exekučný poriadok výslovne umožňuje dlžníkovi, aby zo zablokovaného účtu, ktorým disponuje, osobne v banke previedol dlžnú sumu na depozitný účet súdneho exek

Vyhnem sa exekúcii, ak zruším živnosť? nov 11, 2015

Som živnostník a mám dlh v Sociálnej poisťovni. Hrozí mi exekúcia. Vyhnem sa jej, ak zruším živnosť a pôjdem na úrad práce? Ako fyzická osoba zodpovedáte za dlhy z podnikania celým svojim majetkom. Dlh preto zrušením živnosti nezaniká a je možné ho ďalej vymáhať. V prípade straty pravidelného príjmu závisí možnosť exekúcie rôznych finančných dávok