Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:120EX 415/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pavlík Jaromír
Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.04.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Martin
Katastrálne územie:Priekopa
Číslo listu vlastníctva:327

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
799/299zastavaná plocha a nádvorie
799/5320zastavaná plocha a nádvorie
799/629zastavaná plocha a nádvorie
799/7352orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2257799/2rodinný domRD je postavený v rovinatom teréne, má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia,plochú strechu. Dom bol daný do užívania v r. 1973. Dom prešiel čiastočnou modernizáciou vnútorného vybavenie kúpelní, vymenený plynový kotol, realizovaná prístavba II.NP.
799/6garážGaráž je postavená na samostatnej parcele , osadená v rovinatom teréne, nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie, plochú strechu, pozostáva z jednej miestnosti na garážovanie jedného osob. mot. vozidla a jednej miestnosti užívanej ako sklad.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Štanclová Andrea RNDr. rod. Vojvodová, nar. 02.06.1969Martin-Priekopa, II.Kolónia 2257/481/2
Vojvodová Alena Ing., rod. Vojvodová, nar. 01.11.1970,Martin-Priekopa, II.Kolónia 2257/481/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:159000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:119250.00
Výška zábezpeky:59625.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK5456000000008349585001
Najnižšie podanie:119250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000008349585001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.04.201910:00Martin,-Priekopa, II.Kolónia 2257/48

Ďalšie informácie

Na rodinnom dome realizovaná výmena strešnej krytiny so zateplením, vyvložkovanie komína, vymenené rádioatroy, v I NP 2 nové plastové okná,v nadstavbe 1 plastové okno a 1 balkónové dvere. Po roku 2014 bola vykonaná izolácia proti zemnej vlhkosti základov a muriva v PP, nová vodovodná prípojka s vodomernou šachtou, nové kanalizačné potrubie pod základovou doskou, nová elekroinštalácia s poistkovou skriňou na každom podlaží. Dom je stavebné upravený tak, že je možné po dokončení vnútorného vybavenia, jeho užívanie ako RD s dvoma bytovými jednotkami. Vykurovanie plynové, na I NP kozub s uzavretým ohniskom. Dom je podpivničený, v suteréne sa nachádza kotolňa, práčovňa a miestnosti slúžiace ako sklad, dielňa, sprcha s WC. INP tvorí veranda, kuchyňa s jedálňou, špajza, veľká izba, chodba, kúpeľňa s WC. II.NP tvorí chodba, 3 izby, kúpeľňa s WC, kuchyňa, balkón. V záhrade sa nachádza skleník a funkčná studňa.