Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Zmena dražby
Číslo exekučného konania:14213/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Falisová Eva
Ulica:Lermontovova 14
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Zmeny v dražobnej vyhláške

Dátum vykonania zmeny:2019-02-08 00:00:00
Menené skutočnosti:Mení sa výška všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom a výška zábezpeky. Správne má dražobná vyhláška obsahovať všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom vo výške 89.700,-EUR a výšku zábezpeky v sume 44.850,-EUR.
Dôvody zmeny:Technická chyba pri zasielaní elektronického formulára dražobnej vyhlášky.

Ďalšie informácie

Ostatné časti dražobnej vyhlášky ostávajú nezmenené.