Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:430EX/12017/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.03.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
Zariadenie na otryskávanie suchým ľadom22813.665627,32
Kontajner na suchý ľad IT300223.3646,72
Kontajner na suchý ľad IT500329.6488,92
Mobilný kontajner na výrobu TCO21787.83787,83
Nádrž nerez o objeme 11000L17913.437913,43
Výrobník na pelety SL110551.2310551,23
Snímač CO2114.0714,07
Sada aplikačných trysiek2295.44590,88
Opravná sada1230.72230,72

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
INED s.r.o.Výpalisko 10/A, Nové Zámky

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.02.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie