Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:100Ex 269/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Laifer Stanislav
Ulica:Prievozská 14/A
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Prievozská 14/a (hotel Astra) sídlo exekútorského úradu
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Hrubá Borša
Katastrálne územie:Hrubá Borša
Číslo listu vlastníctva:169

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
146/13935orná pôdaorná pôda
1482242orná pôdaorná pôda
189/425799orná pôdaorná pôda
141/12900zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
141/2677zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
141/3106zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
141/4223zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
14518374zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
1494324zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/16836zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/2374zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/318zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/4305zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/552zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/6291zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/7142zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/8692zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/9405zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/10366zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/111617zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/126269zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
150/13252zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
1521378zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria
155859zastavané plochy a nádvoriazastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
bez súpisného čísla141/2OBYTNY DOM/OBJ.C.14/
bez súpisného čísla150/2OBYTNY DOM/OBJ.C.12/
bez súpisného čísla150/4RD/OBJ.C.8./
bez súpisného čísla150/5RD /OBJ.C.8/
bez súpisného čísla150/6SYPKA /OBJ.C.6/
bez súpisného čísla150/7CHLIEV /OBJ.C.5/
bez súpisného čísla150/8VAZNICA/OBJ.C.13/
bez súpisného čísla150/8MASTAL HD /OBJ.C.10/
bez súpisného čísla150/9MASTAL KONI/OBJ.C.11
bez súpisného čísla150/9MLIECNICA /OBJ.C.7/
bez súpisného čísla150/10MASTAL /OBJ.C.9/
bez súpisného čísla150/10MASTAL HD/OBJ.C.9/
bez súpisného čísla150/11DIELNA /OBJ.C.16/
bez súpisného čísla150/11MASTAL HD/OBJ.C.3/
bez súpisného čísla150/11PRIP.KRMIV/OBJ.C.2/
bez súpisného čísla150/11MASTAL/HD OBJ.C.4/
bez súpisného čísla155RD /OBJ.C.15/

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Macek Dušan900 50 Hrubá Borša 711/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1487.24
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1487.24
Výška zábezpeky:744.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7911000000002625006292
Najnižšie podanie:1487.24
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7911000000002625006292
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad a úžitkov

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.10.201910:00Hrubá Borša na mieste kde sa nachádza nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Kompletný prehľad všeobecnej ceny spoluvlastníckeho podielu v EUR: k.ú.Hrubá Borša - orná pôda - parc. č. 146/1 (3 935 m2), 1 487,24 EUR; k.ú.Hrubá Borša - orná pôda - parc. č. 189/4 (25 799 m2) 8 531,73 EUR; k.ú.Hrubá Borša - orná pôda - parc. č. 148 (2 242 m2) 1 398,23 EUR; Sypka - obj.č.6 na parc.č. 150/6 158,27 EUR; Chliev-objč.5 na parc.č. 150/7 21,41 EUR; Vážnica - obj.č. 13 na parc.č. 150/8 134,40 EUR; Maštal obj.č.10 na parc.č. 150/8 374,40 EUR; Obj.č.2, 3, 4, 16 na parc .č. 150/11 125,91 EUR; Obj. č. 7 a 11 na parc.č. 150/9 25,83 EUR; Objekt č. 9 na parc.č. 150/10 27,00 EUR; Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/6 (291 m2) 1 526,30 EUR; Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/7 (142 m2) 744,79 EUR; Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/8 (692 m2) 3 629,54 EUR; Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/9 (405 m2) 2 124,23 EUR; Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/10 (366 m2) 1 919,67 EUR; Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/11 (1 617 m2) 8 481,17 EUR; Obytný dom - obj.č. 14 na parc.č. 141/2 50,82 EUR; Obytný dom - obj.č. 12 na parc.č. 150/2 30,48 EUR; Rodinný dom - obj.č. 8 na parc.č. 150/4 + 150/5 2 802,46 EUR; Obj.č. 15 na parc.č. 155 267,96 EUR; Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 141/2 (677 m2) 3 550,87 EUR; Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/2 (374 m2) 1 961,63 EUR; Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/4 (305 m2) 1 599,73 EUR; Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/5 (52 m2) 272,74 EUR; Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 155 (859 m2) 4 505,46 EUR; Malá Borša - pozemky - parc. č. 141/1 (2 900 m2) 15 210,50 EUR; Malá Borša - pozemky - parc. č. 141/3 (106 m2) 555,97 EUR; Malá Borša - pozemky - parc. č. 141/4 (223 m2) 1 169,64 EUR; Malá Borša - pozemky - parc. č. 145 (18 374 m2) 96 371,63 EUR; Malá Borša - pozemky - parc. č. 149 (4 324 m2) 22 679,38 EUR; Malá Borša - pozemky - parc. č. 150/1 (6 836 m2) 35 854,82 EUR; Malá Borša - pozemky - parc. č. 150/3 (18 m2) 94,41 EUR; Malá Borša - pozemky - parc. č. 150/12 (6 269 m2) 32 880,91 EUR; Malá Borša - pozemky - parc. č. 150/13 (252 m2) 1 321,74 EUR; Malá Borša - pozemky - parc. č. 152 (1 378 m2) 7 227,61 EUR; Predmetom dražby po jednotlivých parcelách (1 až 7) sú nehnuteľnosti : 1 orná pôda - parc. č. 146/1 (3 935 m2) 1 487,24 EUR; 2 orná pôda - parc. č. 189/4 (25 799 m2) 8 531,73 EUR; 3 orná pôda - parc. č. 148 (2 242 m2) 1 398,23 EUR; 4 pozemky - parc. č. 145 (18 374 m2) 96 371,63 EUR; 5 pozemky - parc. č. 149 (4 324 m2) 22 679,38 EUR; 6 pozemky - parc. č. 152 (1 378 m2) 7 227,61 EUR; 7 pozemky - parc. č. 150/12 (6 269 m2) 32 880,91 EUR; Predmetom dražby ako celkov (8 až 10) sú nehnuteľnosti: 8) - Sýpka - obj.č.6 na parc.č. 150/6 158,27 EUR; - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/6 (291 m2) 1 526,30 EUR; - Chliev-objč.5 na parc.č. 150/7 21,41 EUR; - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/7 (142 m2) 744,79 EUR; - Vážnica - obj.č. 13 na parc.č. 150/8 134,40 EUR; - Maštal obj.č.10 na parc.č. 150/8 374,40 EUR; - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/8 (692 m2) 3 629,54 EUR; - Obj.č.2, 3, 4, 16 na parc .č. 150/11 125,91 EUR; - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/11 (1 617 m2) 8 481,17 EUR; - Obj. č. 7 a 11 na parc.č. 150/9 25,83 EUR; - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/9 (405 m2) 2 124,23 EUR; - Objekt č. 9 na parc.č. 150/10 27,- EUR; - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/10 (366 m2) 1 919,67 EUR; - Obytný dom - obj.č. 12 na parc.č. 150/2 30,48 EUR; - Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/2 (374 m2) 1 961,63 EUR; - Rodinný dom - obj.č. 8 na parc.č. 150/4 + 150/5 2 802,46 EUR; - Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/4 (305 m2) 1 599,73 EUR; - Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/5 (52 m2) 272,74 EUR; - pozemky - parc. č. 150/1 (6 836 m2) 35 854,82 EUR; - pozemky - parc. č. 150/3 (18 m2) 94,41 EUR; - pozemky - parc. č. 150/13 (252 m2) 1 321,74 EUR; Spolu všeobecná hodnota podielu ½ celok 8) 63 230,93 EUR; 9) - Obytný dom - obj.č. 14 na parc.č. 141/2 50,82 EUR; - Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 141/2 (677 m2) 3 550,87 EUR; - Pozemky - parc. č. 141/1 (2 900 m2) 15 210,50 EUR; - Pozemky - parc. č. 141/3 (106 m2) 555,97 EUR; - Pozemky - parc. č. 141/4 (223 m2) 1 169,64 EUR; Spolu všeobecná hodnota podielu ½ celok 9) 20 537,80 EUR; 10) - Obj.č. 15 na parc.č. 155 267,96 EUR; - Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 155 (859 m2) 4 505,46 EUR; Spolu všeobecná hodnota podielu ½ celok 10) 4 773,42 EUR; Výška dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka je určená vo výške 50% zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom a predstavuje: 1) - orná pôda - parc. č. 146/1 (3 935 m2) výška zábezpeky 744,- EUR; 2) - orná pôda - parc. č. 189/4 (25 799 m2) výška zábezpeky 4 266,- EUR; 3) - orná pôda - parc. č. 148 (2 242 m2) výška zábezpeky 700,- EUR; 4) - pozemky - parc. č. 145 (18 374 m2) výška zábezpeky 48 186,- EUR; 5) - pozemky - parc. č. 149 (4 324 m2) výška zábezpeky 11 340,- EUR; 6) - pozemky - parc. č. 152 (1 378 m2) výška zábezpeky 3 614,- EUR; 7) - pozemky - parc. č. 150/12 (6 269 m2) výška zábezpeky 16 441,- EUR; 8) - Sýpka - obj.č.6 na parc.č. 150/6 - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/6 (291 m2) - Chliev-objč.5 na parc.č. 150/7 - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/7 (142 m2) - Vážnica - obj.č. 13 na parc.č. 150/8 - Maštal obj.č.10 na parc.č. 150/8 - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/8 (692 m2) - Obj.č.2, 3, 4, 16 na parc .č. 150/11 - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/11 (1 617 m2) - Obj. č. 7 a 11 na parc.č. 150/9 - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/9 (405 m2) - Objekt č. 9 na parc.č. 150/10 - Pozemky pod poľnohospodárskymi stavbami - parc. č. 150/10 (366 m2) - Obytný dom - obj.č. 12 na parc.č. 150/2 - Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/2 (374 m2) - Rodinný dom - obj.č. 8 na parc.č. 150/4 + 150/5 - Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/4 (305 m2) - Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 150/5 (52 m2) - pozemky - parc. č. 150/1 (6 836 m2) - pozemky - parc. č. 150/3 (18 m2) - pozemky - parc. č. 150/13 (252 m2) Spolu za celok 8) výška zábezpeky 31 616,- EUR; 9) - Obytný dom - obj.č. 14 na parc.č. 141/2 - Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 141/2 (677 m2) - Pozemky - parc. č. 141/1 (2 900 m2) - Pozemky - parc. č. 141/3 (106 m2) - Pozemky - parc. č. 141/4 (223 m2) Spolu za celok 9) výška zábezpeky 10.269,- EUR; 10) - Obj.č. 15 na parc.č. 155 - Pozemky pod bytovými stavbami - parc. č. 155 (859 m2) Spolu za celok 10) výška zábezpeky 2.387,- EUR; V prípade, že sa nenájde záujemca na kúpu nehnuteľnosti ako celku (podľa bodu 8,9,10) budú sa tieto dražiť jednotlivo. Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Nehnuteľnosti sú bez závad. Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu. Podmienky dražby: Dražobnú zábezpeku sú záujemcovia o kúpu dražených nehnuteľností povinný zložiť šekom alebo prevodom na účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s., SK7911000000002625006292, vs. 2692017, ktorá musí byť pripísaná na účte exekútora do termínu začatia dražby, inak záujemca o kúpu nebude môcť dražiť nehnuteľnosť. Záujemca môže tiež zložiť zábezpeku aj v hotovosti do pokladne súdneho exekútora v čase najneskôr do 30 minút do termínu začatia dražby. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Udelením príklepu jeho právo zaniká. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je v časovom rozpätí 45 minút pred začiatkom dražby až do momentu začiatku dražby. Dražiť môže každá fyzická alebo právnická osoba, spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu začatia dražby a zloží dražobnú zábezpeku. V prípade fyzických osôb dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s platným občianskym preukazom. V prípade, že sa fyzická osoba chce dať zastúpiť treťou osobou, táto osoba sa musí preukázať platným občianskym preukazom a predložiť originál plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. V prípade právnických osôb je potrebné predložiť aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti štatutárneho zástupcu, pokiaľ je právnická osoba zastúpená inou osobou ako štatutárnym zástupcom, musí táto osoba predložiť originál poverenia alebo plnej moci na zastupovanie v dražobnom dni na dražbe, pričom na plnej moci musí byť splnomocniteľov podpis úradne overený, alebo jeho zastupovanie musí vyplývať z verejnej listiny. Dražiť nemôže súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového vlastníctva manželov a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis ( napr. § 7 ods.1 zákona č. 144/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Najnižším podaním je všeobecná cena nehnuteľnosti stanovená znalcom a uvedená v tejto vyhláške. Dražba sa koná do vtedy, kým dražitelia robia svoje podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami kým exekútor neudelí príklep. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Najmenší rozdiel (prihodenie) medzi navzájom nasledujúcimi ponukami je 300 ( slovom : tristo) EUR. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak budú prítomný na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky môže vzniesť do 3 dní odo dňa dražby každý, komu v rozpore s § 141 ods. 2 EP nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd spolu s rozhodnutím o príklepe. Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd zistí porušenie zákona. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie do 30 dní od udelenia príklepu v hotovosti, alebo na účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s., SK7911000000002625006292, vs. 2692017. Na najvyššie podanie sa započíta zložená dražobná zábezpeka. Prevzatie nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je však povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenie príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Obhliadka nehnuteľností: Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť dňa 22. októbra 2019 o 10:00 hod. Ak sa chce záujemca o dražbu nehnuteľností zúčastniť ohliadky v stanovenom termíne, je potrebné, aby sa vopred telefonicky ohlásil do úradu súdneho exekútora. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil obhliadku draženej nehnuteľnosti (za prítomnosti exekútora, alebo jeho zamestnancov). Exekútor alebo jeho zamestnanec je oprávnený vymôcť si prístup na draženú nehnuteľnosť. Výzva: Vyzývam: 1) všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2) veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. 3) oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začiatkom dražby, inak takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Poučenie: Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný opravný prostriedok.