Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1326/2015, EX 1013/2016, EX 1320/2016
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šajánek Pavel
Ulica:Sadová 621
PSČ + Obec:90501 Senica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.11.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Sadová 621
PSČ + Obec:90501 Senica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Holíč
Katastrálne územie:Holíč
Číslo listu vlastníctva:1509, 4125, 4516

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1756433Ostatná plocha
17612702Záhrada
1766/112064Ostatná plocha
1766/2424Záhrada
1766/31264Ostatná plocha
1770/245Záhrada
1755/53235Záhrada
17681434Záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Cudziš MartinHolíč1/1, 1/2, 1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:232000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:232000.00
Výška zábezpeky:116000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000004002148189
Najnižšie podanie:232000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000004002148189
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:žiadne
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.10.201909:00stretnutie záujemcov pred budovou Správy údržby ciest v Holíči

Ďalšie informácie

Tel.: 034/6941111 JUDr. Pavel Šajánek