Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:213/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.12.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Ba-M.Č. Lamač
Katastrálne územie:Lamač
Číslo listu vlastníctva:1510

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2488303Záhrady4
2489756Vinice3

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pjecha JurajCesta na klanec 17, Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:18500.00
Výška zábezpeky:9250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Najnižšie podanie:18500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:príklepom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.12.201910:00Bratislava Lamač

Ďalšie informácie

pre obhliadku kontaktovať 0903 497 533