Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 11/2005
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.12.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Slavošovce
Katastrálne územie:Slavošovce
Číslo listu vlastníctva:780

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1930/60420zastavané plochybytový dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2711930/60bytový dombyt č. 1, prízemie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Peter HavrlentSlavošovce 2711/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.10.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7040.00
Výška zábezpeky:3520.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 112015
Najnižšie podanie:7040.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 112015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní po schválení príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.12.201909:00Slavošovce 271

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom zaujme o obhliadku. Ide o 3 - izbový byt s príslušenstvom, podlahová plochy bytu je 58,35 m2.