Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1163/1998
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.01.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Kameňany
Katastrálne územie:Kameňany
Číslo listu vlastníctva:69

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
439103zastavané plochyrodinný dom
44179zastavané plochyzastavané plochy
4431164záhradazáhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
146439rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Milan BoldyšKameňany 1411/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.11.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7465.08
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7465.08
Výška zábezpeky:3732.54
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 11631998
Najnižšie podanie:7465.08
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 11631998
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.01.202009:00Kameňany 146

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o čiastočne podpivničený prízemný murovaný RD postavený v roku 1935.