Disciplinárne pojednávania

Dátum pojednávania Hodina Číslo konania Disciplinárne obvinený
18.07.2018 14:00 DK 06/2018 JUDr. Ing. Anna Martišíková
14.06.2018 09:00 DK 23/2017 JUDr. Oľga Reháková
13.06.2018 14:00 DK 07/2018 Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ
30.05.2018 13:30 DK 25/2017 JUDr. Pavol Holík
29.05.2018 14:00 DK 05/2018 JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD.
16.05.2018 11:00 DK 30/2017 Mgr. Katarína Szabóová
27.04.2018 11:00 DK 30/2017 Mgr. Katarína Szabóová
25.04.2018 13:30 DK 22/2017 Mgr. Alexander Šemperger
11.04.2018 08:30 DK 26/2017 JUDr. Ladislav Jakubec