Disciplinárne pojednávania

Dátum pojednávania Hodina Číslo konania Disciplinárne obvinený
27.04.2018 11:00 DK 30/2017 Mgr. Katarína Szabóová
25.04.2018 13:30 DK 22/2017 Mgr. Alexander Šemperger
11.04.2018 08:30 DK 26/2017 JUDr. Ladislav Jakubec
25.01.2018 13:00 DK 25/2017 JUDr. Pavol Holík
16.01.2018 14:00 DK 23/2017 JUDr. Oľga Reháková
16.01.2018 12:30 DK 20/2017 JUDr. Petra Bednáriková
06.12.2017 14:00 DK 05/2008 JUDr. Soňa Majkútová
06.12.2017 12:30 DK 15/2017 JUDr. Ladislav Mikeska