Disciplinárne pojednávania

Dátum pojednávania Hodina Číslo konania Disciplinárne obvinený
14.02.2017 11:30 DK 21/2016 JUDr. Libor Samec
28.02.2017 13:00 DK 25/2016 JUDr. Marián Janec
05.04.2017 10:45 DK 13/2016 Mgr. Skýpalová Dáša
05.04.2017 12:30 DK 31/2005 Ing. Sklenář Stanislav
05.04.2017 13:00 DK 20/2016 JUDr. Ing. Husťák Bohumil
05.04.2017 15:00 DK 01/2011 Mgr. Mikulíková Monika
05.04.2017 15:00 DK 24/2016 Mgr. Mikulíková Monika
06.04.2017 09:30 DK 23/2016 Mgr. Szabóová Katarína
06.04.2017 10:30 DK 26/2016 Mgr. Harvan Ján
23.05.2017 13:00 DK 18/2006 JUDr. Ing. Ivan Šteiner PhD.
23.05.2017 14:30 DK 30/2008 JUDr. Mgr. Andrej Dembický
31.05.2017 11:00 DK 33/2010 JUDr. Lucia Žužová
31.05.2017 13:00 DK 3/2017 JUDr. Vladimír Kotrla
13.06.2017 11:00 DK 18/2016 JUDr. Erika Beňová
13.06.2017 12:00 DK 28/2016 JUDr. Július Rosina
13.06.2017 13:00 DK 8/2017 JUDr. Ivan Nestor
13.06.2017 14:00 DK 9/2017 Mgr. Monika Mikulíková
11.07.2017 11:00 DK 18/2016 JUDr. Erika Beňová
22.08.2017 12:00 DK 15/2017 JUDr. Ladislav Mikeska
05.09.2017 11:00 DK 5/2017 Mgr. Dáša Skýpalová
05.09.2017 13:00 DK 11/2017 JUDr. Eva Falisová
07.09.2017 11:00 DK 21/2012 JUDr. Stacho Chladný
07.09.2017 13:00 DK 17/2015 JUDr. Michal Brožina
12.09.2017 13:00 DK 14/2017 JUDr. Pavel Halás
27.09.2017 13:30 DK 07/2017 JUDr. Kamil Líška
27.09.2017 14:45 DK 14/2017 JUDr. Pavel Halás
18.10.2017 12:00 DK 15/2017 JUDr. Ladislav Mikeska
23.10.2017 11:00 DK 02/2017 Mgr. Martin Thomka
23.10.2017 13:30 DK 10/2017 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.
23.10.2017 16:00 DK 13/2017 JUDr. Denisa Regináčová Mihalová
24.10.2017 13:00 DK 12/2017 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.
24.10.2017 14:30 DK 17/2017 Mgr. Monika Mikulíková
14.11.2017 12:00 DK 15/2017 JUDr. Ladislav Mikeska
14.11.2017 13:00 DK 18/2017 Mgr. Marcela Zummerová
27.11.2017 11:00 DK 19/2017 Mgr. Monika Mikulíková
28.11.2017 13:15 DK 12/2017 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.
28.11.2017 15:00 DK 07/2017 Mgr. Anna Michnicová
29.11.2017 10:00 DK 18/2017 Mgr. Marcela Zummerová