Prezídium:

Prezident:           JUDr. Ing. Miroslav Paller
Viceprezident:   JUDr. Branislav Plško

Členovia:

JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.
JUDr. Stanislava Kolesárová
JUDr. Viera Kučerová
JUDr. René Matuška
JUDr. Peter Molnár, PhD.
JUDr. Boris Sobolovský
JUDr. Alena Szalayová

za MS SR:
JUDr. Katarína Lehocká
JUDr. Martin Majerský


Disciplinárna komisia

Predseda: JUDr. Boris Gerbery

Členovia:
JUDr. Jozef Ďurica
JUDr. Zora Ferdinandy
JUDr. Estera Verešová
JUDr. Ladislav Bango
JUDr. Stanislav Laifer
Mgr. Bernard Janík
JUDr. Jaroslav Mráz
JUDr. Dušan Noskovič
Mgr. Igor Palša
JUDr. Ivan Varga

Zloženie disciplinárnych senátov:

 1. Predseda: JUDr. Zora Ferdinandy
  Členovia: Mgr. Igor Palša, JUDr. Jaroslav Mráz
 2. Predseda: Mgr. Igor Palša
  Členovia: JUDr. Jaroslav Mráz, JUDr. Zora Ferdinandy
 3. Predseda: JUDr. Jaroslav Mráz
  Členovia: JUDr. Zora Ferdinandy, Mgr. Igor Palša
 4. Predseda: JUDr. Jozef Ďurica
  Členovia: JUDr. Ivan Varga, JUDr. Stanislav Laifer
 5. Predseda: JUDr. Ivan Varga
  Členovia: JUDr. Stanislav Laifer, JUDr. Jozef Ďurica
 6. Predseda: JUDr. Stanislav Laifer
  Členovia: JUDr. Ladislav Bango, JUDr. Ivan Varga
 7. Predseda: JUDr. Dušan Noskovič
  Členovia: JUDr. Boris Gerbery, JUDr.Estera Verešová
 8. Predseda: JUDr. Boris Gerbery
  Členovia: JUDr. Estera Verešová, Mgr. Bernard Janík
 9. Predseda: JUDr. Estera Verešová
  Členovia: JUDr. Dušan Noskovič, JUDr. Boris Gerbery

Revízna komisia

Predseda: Ing. JUDr. Zuzana Dobrodenková, PhD.

Členovia:
JUDr. Mário Mičák
JUDr. Ivona Babušková
JUDr. Rudolf Varga
Mgr. Marián Kráľ


Vzdelávacia komisia

Predseda: JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD.

Členovia:
Mgr. Marián Janec
Mgr. Helena Kríková
Mgr. Martin Petruška
JUDr. Andrea Prudká


Kancelária SKE

Tajomník: Mgr. Peter Haršányi

Asistent:
Mgr. Ľudmila Kmeťová

Kontrolór:
JUDr. Denisa Martišková
Alena Petrášová
Mgr. Katarína Antolová

Ekonóm: Ing. Anna Ambrusová

Poverený člen Prezídia SKE pre styk s médiami: JUDr. Stanislava Kolesárová