Archive by Author

Michal Hlaváč

Slovenská komora exekútorov varuje pred jednostrannými krokmi v prospech dlžníkov jún 30, 2021

Slovenská komora exekútorov varuje pred ďalšími jednostrannými krokmi v exekučnej legislatíve, ktoré posúvajú rovnováhu v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Uvádza sa to vyhlásení, ktoré v utorok v Ružomberku prijala Konferencia exekútorov ako najvyšší orgán komory. „Avizovaná exekučná amnestia či zvýšenie nepostihnuteľnej čiastky na exekú

Vyhlásenie XXV. konferencie Slovenskej komory exekútorov jún 29, 2021

Slovenská komora exekútorov varuje pred ďalšími jednostrannými krokmi v exekučnej legislatíve, ktoré posúvajú rovnováhu v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Avizovaná exekučná amnestia či zvýšenie nepostihnuteľnej čiastky na exekúciu smerujú proti právam veriteľov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze, prí

Exekučná legislatíva na Slovensku potrebuje väčšiu stabilitu jún 10, 2021

Exekučná legislatíva na Slovensku potrebuje väčšiu stabilitu, vyhlásila Slovenská komora exekútorov pri príležitosti dnešného Svetového dňa súdnych exekútorov. „Celé roky sme svedkami častokrát nedomyslených zásahov do exekučných pravidiel, ktoré v konečnom dôsledku robia exekúcie nevymožiteľnejšími. Mnohé politické aktivity v tejto oblas