Archive by Author

Michal Hlaváč

V kauze zámeny dlžníka v Nitre súdny exekútor nepochybil jan 13, 2016

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov i médiá, že v kauze zámeny dlžníka v Nitre príslušný súdny exekútor neporušil zákon ani sa nedopustil žiadnej chyby pri výkone svojej práce. „Označenie dlžníka na právoplatnom rozhodnutí a na návrhu na vykonanie exekúcie bolo totožné. Súdny exekútor nemôže vopred predpokladať, že by sa veriteľ pomýlil,

Centrálny register exekúcií začne tohto roku fungovať pre verejnosť jan 6, 2016

Verejnosť bude môcť v tomto roku prvýkrát nahliadnuť do centrálneho registra exekúcií. Od 1. júla v ňom občania nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku. Do registra zatiaľ môžu nahliadať štátne orgány, databáza sa už vyše roka plní konkré

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali dec 12, 2015

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali a vyhli sa tak možným komplikáciám so splácaním svojich záväzkov v budúcnosti. „Najmä dôchodcovia a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva sú náchylnejšie podceniť svoje reálne finančné možnosti a zobrať na seba záväzky, ktoré v budúcnosti nebudú môcť splácať

Za cestu „načierno“ v MHD som po ôsmich rokoch v exekúcii, nie je to premlčané? dec 8, 2015

Mám problém s exekúciou. Pred ôsmimi rokmi som cestovala „na čierno“ v MHD. Po tak dlhej dobe mi prišlo oznámenie o začatí exekúcie. Musím pohľadávku zaplatiť? Neprichádza do úvahy premlčanie pohľadávky? Ak si dopravný podnik, teda veriteľ (podľa Exekučného poriadku oprávnený), stihol uplatniť pohľadávku voči Vám na súde v rámci trojročnej všeobecn