Archive by Author

Michal Hlaváč

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa exekúcie neprerušujú mar 27, 2020

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa exekúcie neprerušujú. Všetky povinnosti dlžníkov i veriteľov ostávajú zachované, s výnimkou prerušenia plynutia niektorých zákonom stanovených lehôt do 30. apríla. „V médiách i na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo de

SKE odporučila súdnym exekútorom pozastaviť dočasne konania dražieb i vypratávanie nehnuteľností mar 23, 2020

Slovenská komora exekútorov odporučila súdnym exekútorom v súvislosti s pandémiou koronavírusu pozastaviť dočasne konania dražieb i vypratávanie nehnuteľností. Takisto im neodporúča robiť v súčasnosti súpisy a zaistenia hnuteľných vecí, ani osobne doručovať písomnosti. „Slovenská komora exekútorov pristupuje zodpovedne k&nb

Úrady súdnych exekútorov sú na 14 dní pre verejnosť zatvorené, občania môžu komunikovať elektronicky mar 16, 2020

Úrady súdnych exekútorov sú pre verejnosť na Slovensku od pondelka 16. marca zatvorené na 14 dní kvôli obmedzeniu šírenia koronavírusu. Dočasné zrušenie stránkových hodín pre verejnosť  žiadnym spôsobom neovplyvňuje prebiehajúce exekučné konania a nijako nemení zákonné práva a povinnosti dlžníkov ani veriteľov. „Stránkové hodiny exekútorských

Dlhy občanov, voči ktorým boli od 1. januára zo zákona zastavené staré exekúcie, nezanikli jan 6, 2020

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, voči ktorým sa od 1. januára 2020 zastavili exekúcie na základe účinnosti zákona o zastavení niektorých exekúcií, že ich dlh voči veriteľovi nezanikol. „Každý dlžník má naďalej svoj záväzok voči konkrétnemu veriteľovi a ten ho môže od neho opätovne vymáhať novou exekúciou. Je mylná predstava