Archive by Author

Michal Hlaváč

Slovenská komora exekútorov berie na vedomie podpis zákona o zastavení niektorých exekúcií prezidentkou republiky júl 10, 2019

Slovenská komora exekútorov berie na vedomie podpis zákona o zastavení niektorých exekúcií prezidentkou republiky. „Veríme, že pani prezidentka ako právnička spolu so svojím odborným tímom dôsledne posúdili možné riziká tohto zákona, najmä v súvislosti s potenciálnym rozporom niektorých jeho ustanovení s Ústavou Slovenskej repub

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že viaceré pochybnosti ohľadom zákona o zastavení niektorých exekúcií neboli odstránené jún 26, 2019

Slovenská komora exekútorov rešpektuje rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá dnes prijala zákon o zastavení niektorých exekúcií. Upozorňuje však, že viaceré pochybnosti okolo zákona neboli pri jeho schvaľovaní odstránené. „Slovenská komora exekútorov pripúšťa, že nová norma môže pomôcť odbremeniť súdy. Naďalej však zastáva názor, že

Slovenská komora exekútorov zaslala rezortu spravodlivosti návrhy na riešenie problémov zákona o zastavení niektorých exekúcií ešte v máji jún 11, 2019

Slovenská komora exekútorov zaslala rezortu spravodlivosti návrhy na riešenie problémov zákona o zastavení niektorých exekúcií ešte v máji. „Prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller odoslal naše návrhy generálnemu riaditeľovi sekcie civilného práva ministerstva spravodlivosti Martinovi Maliarovi 30. mája. Dnešná informácia r