Archive by Author

skeadmin

Balík noviel zákonov proti úžere zlacní a zrýchli exekúcie apr 18, 2014

Národnou radou SR schválený a prezidentom SR podpísaný balík noviel zákonov proti úžere zlacní aj exekučné konanie. Do novely Exekučného poriadku, ktorý je súčasťou prijatých zmien, sa dostalo aj ustanovenie, podľa ktorého musia súčinné tretie osoby poskytnúť súdnym exekútorom požadované informácie bezodplatne.