Aktuality

Stanovisko Slovenskej komory exekútorov k schválenej novele Exekučného poriadku nov 29, 2016

Schválená novela Exekučného poriadku je výrazným krokom vpred. Prináša množstvo pozitív, za ktoré Slovenská komora exekútorov roky bojovala. Za obzvlášť významné považujeme zavedenie náhodného prideľovania exekúcií na krajovom princípe. Náhodný elektronický výber zaručí väčšiu nezávislosť súdneho exekútora a výrazne zníži priestor pre korupciu, kli

Novela Exekučného poriadku je výrazným krokom vpred sep 21, 2016

Za výrazný krok vpred považuje Slovenská komora exekútorov vládou schválenú novelu Exekučného poriadku. „Ak predložený návrh schváli Národná rada Slovenskej republiky, vytvoria sa výrazne lepšie podmienky pre vymožiteľnosť práva, významne sa posilní transparentnosť exekučného konania a odstránia sa dnešné nezdravé väzby medzi niektorými veriteľmi a

Bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov pomohla už vyše tritisíc ľuďom sep 15, 2016

Už vyše tritisíc  ľuďom v exekúcii pomohla počas trojročnej existencie bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov. Do sídla komory sa osobne dostavilo 231 občanov, ďalších 2780 kontaktovalo komoru prostredníctvom e-mailu. „Tri roky pôsobenia bezplatnej poradne pre občanov v exekúcii  jasne ukázali jej opodstatnenie.  V mnohých prípadoch sa poda

Slovenská komora exekútorov opätovne upozorňuje občanov na falošných exekútorov aug 23, 2016

Slovenská komora exekútorov opätovne upozorňuje občanov na opakovaný výskyt falošných exekútorov. Podľa podnetov od občanov boli v posledných dňoch viackrát oslovení listom od neexistujúceho exekútora, predstavujúceho sa ako Robert Bujko, aby uhradili neexistujúci dlh voči už zaniknutej firme. „Postup súdneho exekútora je prísne regulovaný a má pre

Upozornenie na falošné exekučné listiny a falošný exekútorský úrad aug 18, 2016

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na výskyt falošných upovedomení o začatí exekúcie, exekučných príkazov a výziev na vyhlásenie o majetku vymysleného exekútorského úradu JUDr. Mgr. Róberta Bujka, PhD. a odporúča občanom, aby si v prípade pochybností preverili súdneho exekútora v zozname SE zverejnenom na našej stránke prípadne ko