Aktuality

Vianočné príspevky k dôchodkom nepodliehajú exekúcii sep 12, 2014

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom, ktoré tento týždeň schválila Národná rada Slovenskej republiky, nepodliehajú exekúciám. „Vyplácanie vianočného príspevku upravuje z.č. 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa u

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby pri komunikácii s exekútorom využívali listovú, faxovú alebo e-mailovú formu sep 5, 2014

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby na komunikáciu so súdnym exekútorom využívali listovú, faxovú alebo e-mailovú formu. „Mnoho občanov sa pokúša vybaviť si svoju záležitosť s exekútorom prostredníctvom telefónu. Žiaľ, takáto forma komunikácie s osobou, exekútorovi neznámou, nie je možná. Súdny exekútor ako štátom splnomocnená osoba

Bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov pomohla za rok vyše sedemsto občanom aug 25, 2014

Bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov (SKE) pomohla za rok 734 občanom, ktorí sa dostali do exekúcie. Na osobnú konzultáciu do bratislavského sídla komory prišlo 72 občanov, prostredníctvom elektronickej pošty sa pýtalo 662 ľudí. „Touto cestou sa snažíme pomôcť občanom, ktorí sa dostali do exekúcie, aby sa čo najrýchlejšie a najefektívnejš

Slovenská komora exekútorov odmieta zavedenie registračných pokladníc aug 22, 2014

Slovenská komora exekútorov odmieta návrh Ministerstva financií SR na zavedenie registračných pokladníc pre exekútorov, advokátov, notárov, lekárov a veterinárov. Prezident Slovenskej komory exekútorov (SKE) Miroslav Paller považuje návrh z pohľadu súdnych exekútorov za nezmyselný a nelogický, pretože právna norma by sťažila prácu exekútorov a zníž