Aktuality

Od 1. júla ostane dlžníkom v exekúcii viac júl 1, 2021

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov v exekúcii, že od 1. júla sa zvyšuje takzvaná nezraziteľná suma pri exekúcií, ktorá im musí ostať. Vychádza totiž zo životného minima, ktoré sa k tomuto dátumu zvýšilo z 214,82 eura na 218,06 eura. „Občanovi v exekúcii musí na jeho osobnú potrebu ostať suma životného minima. Táto suma sa zvyšuje o ďalš

Slovenská komora exekútorov varuje pred jednostrannými krokmi v prospech dlžníkov jún 30, 2021

Slovenská komora exekútorov varuje pred ďalšími jednostrannými krokmi v exekučnej legislatíve, ktoré posúvajú rovnováhu v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Uvádza sa to vyhlásení, ktoré v utorok v Ružomberku prijala Konferencia exekútorov ako najvyšší orgán komory. „Avizovaná exekučná amnestia či zvýšenie nepostihnuteľnej čiastky na exekú

Vyhlásenie XXV. konferencie Slovenskej komory exekútorov jún 29, 2021

Slovenská komora exekútorov varuje pred ďalšími jednostrannými krokmi v exekučnej legislatíve, ktoré posúvajú rovnováhu v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Avizovaná exekučná amnestia či zvýšenie nepostihnuteľnej čiastky na exekúciu smerujú proti právam veriteľov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze, prí

Exekučná legislatíva na Slovensku potrebuje väčšiu stabilitu jún 10, 2021

Exekučná legislatíva na Slovensku potrebuje väčšiu stabilitu, vyhlásila Slovenská komora exekútorov pri príležitosti dnešného Svetového dňa súdnych exekútorov. „Celé roky sme svedkami častokrát nedomyslených zásahov do exekučných pravidiel, ktoré v konečnom dôsledku robia exekúcie nevymožiteľnejšími. Mnohé politické aktivity v tejto oblas