Aktuality

Osobné bankroty sú pre ľudí v exekúcií aj pre štát lepším, spravodlivejším a efektívnejším riešením ako pripravovaná exekučná amnestia okt 30, 2017

Osobné bankroty sú pre ľudí v exekúcií aj pre štát lepším, spravodlivejším a efektívnejším riešením ako pripravovaná exekučná amnestia. Slovenská komora exekútorov privítala v rámci legislatívnych úprav, účinných od 1. apríla 2017, výrazné zjednodušenie osobného bankrotu ako inštitútu pre ľudí, ktorí sa nevedia vlastnými silami vysporiadať s násled

Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb okt 12, 2017

Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb. Viac ako polovica tohto počtu, presne 517 908 osôb, rieši jedno exekučné konanie. Na 152 154 ľudí sú vedené po dve exekúcie, trom konania súčasne čelí spolu 79 243 fyzických osôb. Po štyri exekúcie má na krku 50 732 ľudí, voči ďalším 35 553 sa vedie po päť exekučných konaní a 26 255 osôb sa mu

Mnohé inštitúcie, vrátane štátnych, sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií okt 6, 2017

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že mnohé inštitúcie vrátane štátnych sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií. Od zavedenia náhodného elektronického prideľovania exekúcií zaznamenala komora výrazný pokles počtu vydaných nových poverení na vykonanie exekúcie. „Nejde pritom o pozitívny trend celkového poklesu exekúcií, ktorý by v

Centrálny register exekúcií využilo za rok jeho existencie 7823 občanov a 1029 firiem sep 15, 2017

Služby centrálneho registra exekúcií využilo počas jeho ročnej existencie 7823 občanov. Priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanej položke prebieha alebo neprebieha exekúcia a aké sú prípadne jej parametre. Zároveň do registra vstúpilo 1029 právnických osôb, priemerne si každá z nich zisťovala 95 pr

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli letným dovolenkám nezadlžovali júl 14, 2017

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli letným dovolenkám nezadlžovali nad svoje finančné možnosti. „Podobne ako Vianoce, aj letné obdobie predstavuje masívny reklamný nápor na ľudí v podobe ponuky luxusných, najmä zahraničných dovoleniek. Emócie a túžba dopriať si dovolenku by však nemali nahradiť triezve zváženie svojich fina