Poradňa

Môžu ma exekuovať, ak vyhlásim osobný bankrot? nov 25, 2015

Prosím Vás, môže ma exekútor exekuovať, ak vyhlásim osobný bankrot? Nie, nemôže. Podľa § 48 zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa nemôže začať exekučné konanie na majetok podliehajúci konkurzu. Zároveň ak už bolo exekučné konanie začaté, vyhlásením konkurzu sa zastavuje. Dlhov sa však automaticky nezbavíte, ak Váš majetok nestačí na ich uspokoj

Exekútor mi zablokoval účet v banke, kde mám peniaze. Ako mám zaplatiť? nov 18, 2015

Dostal som sa do problémov. Exekútor mi zablokoval účet v banke kvôli dlhu 1934 eur. Na účte však mám podstatne viac prostriedkov. Ako mám dlh splatiť bez prístupu k účtu? Ďakujem za odpoveď. Exekučný poriadok výslovne umožňuje dlžníkovi, aby zo zablokovaného účtu, ktorým disponuje, osobne v banke previedol dlžnú sumu na depozitný účet súdneho exek

Vyhnem sa exekúcii, ak zruším živnosť? nov 11, 2015

Som živnostník a mám dlh v Sociálnej poisťovni. Hrozí mi exekúcia. Vyhnem sa jej, ak zruším živnosť a pôjdem na úrad práce? Ako fyzická osoba zodpovedáte za dlhy z podnikania celým svojim majetkom. Dlh preto zrušením živnosti nezaniká a je možné ho ďalej vymáhať. V prípade straty pravidelného príjmu závisí možnosť exekúcie rôznych finančných dávok

Kto vymáha dlhy Sociálnej poisťovne? nov 4, 2015

Dobrý deň, chcem sa spýtať, kto vymáha dlhy pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne? Sú to exekútori, alebo majú poisťovne vlastné pravidlá? Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne vymáhajú nedoplatky na poistnom bežným zákonným postupom cestou súdnych exekútorov. Po zaslaní návrhu na vykonanie exekúcie požiada exekútor príslušný súd o udelen

Zmena pobytu a doručenie? okt 21, 2015

Dobrý deň, v rodičovskom dome sa už asi dva roky nezdržiavam, napriek tomu mi tam exekútor doručil upovedomenie o začatí exekúcie. Bolo do vlastných rúk, ale poštárka ho nechala prevziať moju mamu. Je takéto doručenie platné? Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 Exekučného poriadku sa upovedomenie o začatí exekúcie doručuje povinnému do vlastných rúk, pri