Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:197/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Mihal Karol
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.04.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
Nakladač šmykom riadený zn. BOBCAT S 530130000.0030000,00
Zametacie zariadenie12000.002000,00
Dusadlo WACKER Neuson DS 7011000.001000,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
CONTEC SERVICE s.r.o.Krátka 569, Brzotín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.04.202109:00Krásnohorské Podhradie

Ďalšie informácie