Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:217EX 326/18, 217EX 423/18, 217EX 477/19, 217EX 209/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mičák Mário
Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.04.2021
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Zvolenská cesta 51
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
SKLADOVÉ ZÁSOBY - VODA, PLYN, KÚRENIE - súdny exekútor zašle súpis vecí uvedených nižšie (v ďalších informáciách) na vyžiadanie.15404.365404,36

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
NKK s.r.o., IČO: 36 042 757Fiľakovská 286, 984 01 Lučenec1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.03.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.04.202114:00Zvolenská cesta 51, 984 01 Lučenec po predchádzajúcom dohovore so súdnym exekútorom

Ďalšie informácie

Bližšie informácie - 048/415 13 82, 0907 536 365, mario.micak@ske.sk. SKLADOVÉ ZÁSOBY - VODA, PLYN, KÚRENIE - skrinka na podlahové kúrenie, odvzdušňovacie ventily, rozdeľovače, ventily, kúrenárske T-kusy, redukcie, kolená, termostatické hlavice, radiátorové ventily, obmedzovače, príchytky, izolácie, wc, umývadlá, bidety, pisoáre, kúrenárske prechodky, nástenky, spojky, filtračné nádoby, guľové ventily, príchytky, záhradné ventily, objímky, pozinkované kolená, vsuvky, T-kusy, nátrubky, flexi hadice, mosadzné šróbenie, tlakomery, poistné ventily, mosadzné filtre, mosadzné ventily, PRP rúry, PRP kolená, PRP nátrubky, PRP T-kusy, PRP redukcie, PRP nástenky, PRP prechody, batérie - sprchové, vaňové, drezové, KPE spojky, prechodky, kolená, T-kusy, teplomery, radiátory, radiátory PURMO rôzne, PVC tvarovky, PVC rúry, príchytky, sifóny, izolácie, tlakomery, zátky, konope, teflónové pásky, tesniaca pasta na závity, mosadzné vsuvky, redukcie, zátky, kolená, T-kusy, predĺženia, wc kefy, wc držiaky toaletného papiera, držiaky na uteráky, dávkovače na tekuté mydlo, držiaky pohára, ohrievač vody EL 150 L, rozdeľovač, expanzný akvamat, expanzomat, filter, nádoba, kartuša, rúra oceľová varná na kúrenie, kotol \"na os K4 G3, TUV biely\", ohrievače vody neprietokový 120 L trubkový, termostaty CosmoTherm, skriňa rozdeľovacia, redukcie, HT kolená, HT rúry, HT presúvky, geberit, zátky, rúry oceľové varné na kúrenie, skriňa rozdeľovacia, odbočky, sifóny - drezové, umývadlové, pračkové, vaničkové, polsifón, čerpadlo UK Grundfos, expanzomat 100 L, pisoár, GEBO kolená, nátrubky, redukcie, T-kusy, vsuvky, zátky, expanzomat 35 L, termostaty, termostatické hlavice, obmedzovače, wc nádržka splachovacia, kotol Metal-Fach SDG-25 Sokol na tuhé palivo 30kW. Súdny exekútor zašle záujemcom na vyžiadanie podrobný súpis dražených hnuteľných vecí (10 strán) spolu s fotodokumentáciou. Veci sa budú dražiť ako súbor vecí vcelku. Vydražiteľ musí najvyššie podanie zaplatiť ihneď v hotovosti, ak tak neurobí, draží sa znova, ale bez jeho účasti.