Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:114EX185/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Mihal Karol
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.10.2021
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
Nakladač šmykom riadený zn. BOBCAT S 530, v.č. AZN 712 480116000.0016000,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
CONTEC SERVICE s.r.o.Krátka 569, 049 51 Brzotín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.10.2021

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:0.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:16000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.10.202109:00Rožňavská 1, Krásnohorské Podhradie

Ďalšie informácie