Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:362EX 320/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Baranay Peter
Ulica:Ventúrska 16
PSČ + Obec: 811 01 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.05.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Závodná 3D/3E
PSČ + Obec:82106 Bratislava - Podunajské Biskupice

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
Motorové vozidlo Dacia Logan Kombi, farba: biela, dátum 1. evidencie: 29.06.201610,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Fire Water, s.r.o.Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:0.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:3600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Bližšie informácie o draženom motorovom vozidle je možné získať na e-mailovej adrese súdneho exekútora, a to info@baranay.sk.