Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:EX 458/19
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pračková Bronislava
Ulica:ul. Cyrila a Metoda 22
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.07.2022
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Cyrila a Metoda 22
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
XINDAYANG ZHIDOU SHARENGO, VIN: LJU70W1Z2GG001598 Elektromobil (modré vozidlo)13802.003802,00
XINDAYANG ZHIDOU SHARENGO, VIN: LJU70W1Z2GG001648 Elektromobil (biele vozidlo)13544.003544,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
MI 5 s. r. o.Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 48029831, DIČ: 2120004304

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:0.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Vydražiteľ je povinný uhradiť najvyššie podanie ihneď po udelení príklepu. Ak tak neurobí, vec sa bude dražiť znova bez účasti toho, kto najvyššie podanie nezaplatil.