Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:57EX 240/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.08.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04001 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Spišská Nová Ves
Obec:Mlynky
Katastrálne územie:Mlynky
Číslo listu vlastníctva:742

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
623/2134zastavaná plochazastavaná plocha
623/734zastavaná plochazastavaná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Fiľakovský VladimírTatranská 3, 04001 Košice1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2060.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2060.00
Výška zábezpeky:1030.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 24020
Najnižšie podanie:2060.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 24020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.07.202209:00Mlynky

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o pozemky v zastavanej časti obce