Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:EX 2436/2014
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Peltzner Tomáš
Ulica:Jakubovo námestie 15
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jakubovo námestie 15, zasadačka SVBJ 15 v suteréne domu
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
mobilná betonáreň Euromix 1001109012.80109012,80
závitkový dopravník Eltemix Ostrava13206.403206,40
silo na betón kovové22801.105602,20
VOLVO FH 12 420 4x2, EČV: SC 030CT12700.002700,00
TATRA 815 6x6, EČV: SC 862DF13443.003443,00
TATRA 815 6x6 domiešavač, EČV: SC 608DB13443.003443,00
TATRA 815 6x6 domiešavač, EČV: SC 764DB13443.003443,00
TATRA 815 6x6 domiešavač, EČV: SC217CN13459.003459,00
ŠKODA 7O6, EČV: SC 201CU12442.002442,00
PRAGA V3S AD080 autožeriav, bez EČV11196.001196,00
VZV LINDE13953.403953,40
nakladač LIEBHERR 58017494.007494,00
nakladač DETVAN UNC 20015464.205464,20
nakladač CAT 22613712.803712,80

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
BUILDHOUSE, s.r.o.Hlavná 77, 900 29 Nová Dedinka1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:158571.80
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka podľa dohody so súdnym exekútorom na tel. č. 0902/403053. Vydražiteľ je povinný ihneď zaplatiť najvyššie podanie. Bankové spojenie: SK05 1100 0000 0026 2175 0946; SK20 7500 0000 0040 2924 2431