Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:430EX 56/2022
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.09.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
oceľový stojan, cca 4500 kg0,00
LED videostena typ TL16, model TL16FO s 1040x352 pix. veľkosť 16,64m x 5,76m0,00
rozvádzač s hlavným vypínačom0,00
rozvádzač s ističmi a odpájačmi0,00
rack s obsahom: monitor + zdroj, mini PC + zdroj, klávesnica a myš, prehrávač obsahu + zdroj, sieťovo ovládané PDU, router + zdroj, switch + zdroj, serial to USB+ prevodník a zdroj, predlžovací prívod0,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Impactmedia s.r.o., ICO: 51058791Zámocká 30, Bratislava 811 011/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.08.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:50578.67
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Hnuteľná vec sa draží ako celok, všetky komponenty sú príslušenstvom LED videosteny. Odhadná cena bola určená odborným vyjadrením znalca Ing. Magdalény Kadlečíkovej, PhD., ktoré je k nahliadnutiu v kancelárií súdneho exekútora na Miletičovej 20, 821 08 počas stránkových hodín: Pondelok - Piatok 09.00 - 11.00 a 13.00 - 16.00. Keďže ide o opätovnú dražbu najnižšie podanie tvoria dve tretiny odhadnej ceny v zmysle §126 ods.2 Exekučného poriadku.