Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:395EX 160/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Delfini Jaroslav
Ulica:Pražská 4
PSČ + Obec:04011 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.11.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Pražská 4
PSČ + Obec:04011 Košice

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
prípojné vozidlo továrenskej značky TOC – 1/R2/ - 3 AXIE SEMI TRAILER, špeciálny nákladný náves, cisternová karoséria, ev. číslo: KE509YP, farba: biela, rok výroby: 08/2020, VIN: NP9T1CR2ALC1760051160000.00160000,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bioway Group a.s.Pri prachárni 20, Košice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5711000000002925897293
Najnižšie podanie:160000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

V súlade s ustanovením § 125 ods. 3 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, a vo veci exekúcie: oprávnených: EUROTRANS GUNIŠ s. r. o., IČO: 46440551, č. 138, 956 55 Veľké Chlievany, v zast. JUDr. Peter Ďurmek, advokát, Sládkovičova 34, 957 01 Bánovce nad Bebravou (395EX 160/22) pre vymoženie: 25 380,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122237893, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 56Ek/444/2022, zo dňa 17.02.2022 Ján Vrška TRANSPORT - SPEDITION, IČO: 33415943, č. 92, 956 35 Nedašovce, v zast. Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o., J. Jesenského 69, 957 01 Bánovce nad Bebravou (395EX 177/22) pre vymoženie: 852,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122242473, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 26Ek/487/2022, zo dňa 22.02.2022 LESZEK PŁAWECKI - PŁAWECKI LESZEK TRANSPORT, SPEDYCJA, Wiśniowa 32, 431 90 Mikołów, Poľská republika, nar.: 29.09.1968, v zast. JUDr. Karol Glinský, advokát, Cintorínska 554/67, 091 01 Stropkov (395EX 200/22) pre vymoženie: 4 200,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122247900, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 26Ek/537/2022, zo dňa 02.03.2022 PREDOS, s.r.o., Hattalova 341, 029 01 Námestovo, IČO: 51478072, v zast. Mgr. Michal Kurnota - advokát, Páľovská 400/5, 027 21 Žaškov (395EX 243/22) pre vymoženie: 2 700,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122241551, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 59Ek/479/2022, zo dňa 17.03.2022 ORI - TRANS s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52230325, v zast. Advokátska kancelária MHS Legal, s. r. o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov (395EX 256/22) pre vymoženie: 1 020,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122266644, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 41Ek/761/2022, zo dňa 22.03.2022 Major International s.r.o., Moyzesova 40, 940 52 Nové Zámky, IČO: 46905987, v zast. Advokátska kancelária Mgr. Jozef Vida, s.r.o., Turecká 36, 940 23 Nové Zámky (395EX 259/22) pre vymoženie: 2 064,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122213463, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 17Ek/170/2022, zo dňa 23.03.2022 DL Transport spol. s r.o., 595/595, 919 03 Horné Orešany, IČO: 46872078, v zast. Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., Hlavná 15/31, 917 01 Trnava (395EX 297/22) pre vymoženie: 888,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122275176, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 9Ek/991/2022, zo dňa 06.04.2022 TRUCKWAY s.r.o., Dunajská 1, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 45885311, v zast. JUDr. Blanka Gondová, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica (395EX 313/22) pre vymoženie: 1 740,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122281124, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 26Ek/944/2022, zo dňa 08.04.2022 HOLTRANS s.r.o., IČO: 50137212, Lada 103, 082 12 Lada, v zast. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov (395EX 369/22) pre vymoženie: 15 528,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122292652, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 63Ek/1151/2022, zo dňa 29.04.2022 AK TRADE s.r.o., IČO: 31624685, Somolického 6, 039 01 Turčianske Teplice, v zast. AK JUDr. Repáň a partneri, s.r.o., M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin (395EX 372/22) pre vymoženie: 2 676,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122283812, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 57Ek/1047/2022, zo dňa 25.04.2022 GRZEGORZ CZEPIEL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, Słopnicka 1, 385 16 Czaszyn, Poľská republika, nar.: 10.02.1964, IČO: 6870011226, v zast. JUDr. Karol Glinský, advokát, Cintorínska 67, 091 01 Stropkov, IČO: 42083737 (395EX 377/22) pre vymoženie: 820,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122299128, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 42Ek/1164/2022, zo dňa 04.05.2022 BOSTA TRADE s. r. o., IČO: 53881371, Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, v zast. MÚDRY & MINÁRIKOVÁ advokátska kancelária s. r. o. (395EX 378/22) pre vymoženie: 22 089,80 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122300698, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 49Ek/1160/2022, zo dňa 04.05.2022 FOLTRANS CENTER SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Kozielska 30/0, 44- 153 Sosnicowice, IČO: 36379844, Poľská republika. v zast. Advokátska kancelária JAKUBÍK & HAJDUK, s.r.o., Horná 116/0, 022 01 Čadca (395EX 384/22) pre vymoženie: 9 720,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122298944, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 32Ek/1170/2022, zo dňa 06.05.2022 Ing. Štefan Šuňavec - Štefan Šuňavec TRANSPORT, IČO: 10986529, Liptovská Kokava 425/0, 032 44 Liptovská Kokava, v zast. Mgr. Samuel Dorociak – advokát (395EX 385/22) pre vymoženie: 3 060,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122300716, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 44Ek/1182/2022, zo dňa 06.05.2022 LS Logsystem, s.r.o., IČO: 36767778, Chotčanská 106/1, 091 01 Stropkov, v zast. Mgr. Matúš Macko, advokát (395EX 387/22) pre vymoženie: 2 124,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122305511, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 49Ek/1195/2022, zo dňa 06.05.2022 agriKomp Bohemia s.r.o., IČO: 27676030, Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice, v zast. Okenica Šula & Co. s. r. o. (395Ex 416/22) pre vymoženie: 13 500,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122316543, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 46Ek/1135/2022, zo dňa 17.05.2022 B.T. Transport s.r.o., IČO: 36331171, Piaristická 6, 911 01 Trenčín, v zast. advokátska kancelária agner & partners, s. r. o. (395EX 432/22) pre vymoženie: 1 140,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122318958, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 55Ek/1449/2022, zo dňa 20.05.2022 DOPRESS, s.r.o., IČO: 36257508, Koniarekova 19, 917 21 Trnava, v zast. v zast. Mgr. Miroslav Jurika, advokát (395EX 436/22) pre vymoženie: 1 584,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122322577, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 27Ek/1376/2022, zo dňa 23.05.2022 ROMET Sp. z o. o., Podgrodzie 32C, 392 00 Dębica, Poľská republika, IČO: 45503541, v zast. JUDr. Wieslaw Firla, advokát, Májová 1319, 022 01 Čadca (395EX 459/22) pre vymoženie: 7 130,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122331311, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 48Ek/1433/2022, zo dňa 31.05.2022 NAPS logistic s. r. o., IČO: 46446109, Biringerova 894/7, 949 01 Nitra, v zast. Mgr. Romana Mravíková – advokátka (395EX 462/22) pre vymoženie: 840,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122322458, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 57Ek/1476/2022, zo dňa 31.05.2022 AUTOTRANSPORT, s.r.o., IČO: 36698601, Jilemnického 4, 080 01 Prešov, v zast. AK - TARABČÁK s.r.o. (395EX 497/22) pre vymoženie: 990,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122336553, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 35Ek/1523/2022, zo dňa 10.06.2022 Milan Kočiš, IČO: 34562176, Lastomírska 2, 071 01 Michalovce, v zast. JUDr. Peter Jakubík – advokát (395EX 504/22) pre vymoženie: 1 020,00 EUR s príslušenstvom, na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122341873, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp.zn. 65Ek/1658/2022, zo dňa 14.06.2022 proti povinnému: Bioway Group a.s., IČO: 45503541, Pri prachárni 20, 040 11 Košice, a na základe súpisu hnuteľnej veci podliehajúcej exekúcii vo vlastníctve povinného vykonaného v dňoch 04.05.2022 a 05.08.2022; týmto o z n a m u j e m , že dňa 29.11.2022 o 1000 hod. na Exekútorskom úrade JUDr. Jaroslava Delfiniho, Pražská 4, Košice, 2. poschodie, číslo dverí 205, sa uskutoční dražba hnuteľnej veci, a to: 1. prípojné vozidlo továrenskej značky TOC – 1/R2/ - 3 AXIE SEMI TRAILER, špeciálny nákladný náves, cisternová karoséria, ev. číslo: KE509YP, farba: biela, rok výroby: 08/2020, VIN: NP9T1CR2ALC176005 – odhadná cena vo výške 160 000,00 EUR (slovom jedenstošesťdesiattisíc eur). Cena je odhadnutá vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške 20%. Súdny exekútor je platiteľom DPH. Exekútor a povinný nesmú dražiť. Najnižším podaním je odhadná cena. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo vyššie podanie. Výška ceny vydraženej veci nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti. Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci; ustanovenia osobitného predpisu11be) týkajúce sa záložných práv tým nie sú dotknuté. Dražba sa skončí, len čo dosiahnutý výťažok stačí na uspokojenie oprávneného. Ak sa na dražené veci nenájde kupec, exekútor prikáže opätovnú dražbu. Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie tvoria dve tretiny odhadnej ceny. Veci, na ktoré sa nenájde kupec ani pri opätovnej dražbe, môže oprávnený prevziať do 15 dní po upovedomení o bezvýslednosti dražby za polovicu odhadnej ceny. Medzi niekoľkými oprávnenými, ktorí sú ochotní veci prevziať, rozhoduje poradie (§ 128 ods. 1 Exekučného poriadku). Predaj uskutočnený prevzatím má tie isté účinky ako predaj na dražbe. Ak oprávnený tieto veci neprevezme v ustanovenej lehote a ani povinný nereaguje na výzvu exekútora na prevzatie vecí, exekútor veci predá za najvyššiu ponúknutú cenu. Takto uskutočnený predaj má tie isté účinky ako predaj na dražbe. Ak nie je možné uskutočniť predaj vecí žiadnym z vyššie uvedených spôsobov, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie predajom hnuteľných vecí.