Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Oprava dražby
Číslo exekučného konania:233EX 280/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Semela Andrej
Ulica:Lichnerova 23
PSČ + Obec:90301 Senec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.12.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lichnerova 23
PSČ + Obec:90301 Senec

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Oprava dražobnej vyhlášky zo dňa 02.11.2022 sa týka: 1. V časti najnižšie podanie bola omylom uvedená suma 390.000,00 EUR, správne má byť 780.000,00 EUR. 2. V ďalších informáciách týkajúcich sa o obhliadky nehnuteľnosti je uvedená mailová adresa v neúplnej podobe: andrej.semela@sk, správne má byť: andrej.semela@ske.sk.