Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:324EX 535/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Líška Kamil
Ulica:Grösslingová 62
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.02.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Grösslingová 62
PSČ + Obec:81109 Bratislava 1

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
Buková spárovka120348.0020348,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
FEMAK spol. s. r. o.SNP 350/95, 90091 Limbach1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:0.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:20348.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.02.202312:00Sklad v areáli Poľnohospodárskeho podniku v obci Vištuk

Ďalšie informácie

Znalecké posudky 14/2022 na predmetné hnuteľné veci vypracoval znalec Ing. Jozef Mráz, Lermontovová 12, 811 05 Bratislava. Na základe predmetných znaleckých posudkov je všeobecná hodnota hnuteľných vecí je nasledovná: Spárovka pozdĺžne priečne nadpájaná Buk, cena 1 900.-EUR/m3 Paleta číslo Rozmery/mm m3 Cena EUR bez DPH Cena s DPH _________________________________________________________________________ 57 4 000x600x30 1,728 3 283.- 3 940.- 68 800x800x18 0,691 1 313.- 1 576.- 75 1 000x800x18 1,296 2 462.- 2 954.- 77 800x800x20 0,640 1 216.- 1 459.- 88 1 200x800x20 0,538 1 022.- 1 226.- 125 1 100x650x20 0,515 978.- 1 174.- 153 800x600x20 1,018 1 934.- 2 321.- 159 800x600x20 0,960 1 824.- 2 189.- 164 900x950x12 1,539 2 924.- 3 509.- ____________________________________________ S p o l u 16 956.- 20 348.- Najnižšie podanie hnuteľnej veci pre každú jednu položku predstavuje sumu vo výške určenej znaleckým posudkom.