Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 19/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.03.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Brezno
Obec:Heľpa
Katastrálne územie:Heľpa
Číslo listu vlastníctva:573

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1054425Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
439105410Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Harvan Miroslav a Harvanová IvetaFarská 561/17, Heľpa1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9500.00
Výška zábezpeky:4750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 1922
Najnižšie podanie:9500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 1922
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.03.202310:00Partizánska 439/44, Heľpa

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia so stavebne upraveným podkrovím. 1. nadzemné podlažie je prístupné z južnej strany a predstavuje ho chodba, kuchyňa, kúpeľňa s wc a 2 izby. Podkrovie je prístupné schodiskom v chodbe na 1. nadzemnom podlaží a predstavujú ho 3 izby. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.