Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:93Ex 214/22
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kubešová Zuzana
Ulica:Streďanská 4055
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.12.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Streďanská 4055
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Zlaté Moravce
Obec:Zlaté Moravce
Katastrálne územie:Zlaté Moravce
Číslo listu vlastníctva:4440

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4770281záhradyzáhrada
4771377zast.plochy a nádvoriapozemok pod stavbou

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2764771domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Šípková ZdenaKraskova 276/3, Zlaté Moravce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.10.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:48000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:48000.00
Výška zábezpeky:24000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK13 0200 0000 0020 4553 1154
Najnižšie podanie:48000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK13 0200 0000 0020 4553 1154
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
29.11.202310:00Kraskova 276/3 , Zlaté Moravce

Ďalšie informácie