Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Zmena dražby
Číslo exekučného konania:64EX 385/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Husťák Bohumil
Ulica:Žriedlová č.3
PSČ + Obec:04001 Košice

Zmeny v dražobnej vyhláške

Dátum vykonania zmeny:
Menené skutočnosti:
Dôvody zmeny:

Ďalšie informácie