Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Zmena dražby
Číslo exekučného konania:419EX 843/22
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Zubaľ Burdová Michaela
Ulica:Štefánikova 18
PSČ + Obec:06601 Humenné

Zmeny v dražobnej vyhláške

Dátum vykonania zmeny:
Menené skutočnosti:
Dôvody zmeny:

Ďalšie informácie

Súdny exekútor JUDr. Michaela Zubaľ Burdová oznamuje opravu dražobnej vyhlášky v časti termínu opätovnej dražby, zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 19.10.2023, pod č.: 200/2023, X067157 z technických príčin. Opätovná dražba nehnuteľnosti uvedenej v dražobnej vyhláške sa bude konať na exekútorskom úrade súdneho exekútora JUDr. Michaela Zubaľ Burdová dňa 29.11.2023 o 08:30 hod