6 januára, 2020Dlhy občanov, voči ktorým boli od 1. januára zo zákona zastavené staré exekúcie, nezanikli

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, voči ktorým sa od 1. januára 2020 zastavili exekúcie na základe účinnosti zákona o zastavení niektorých exekúcií, že ich dlh voči veriteľovi nezanikol.

„Každý dlžník má naďalej svoj záväzok voči konkrétnemu veriteľovi a ten ho môže od neho opätovne vymáhať novou exekúciou. Je mylná predstava, že zákonným zastavením exekúcie sa dlžník zbavil aj svojho dlhu,“ upozorňuje prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Slovenská komora exekútorov viacnásobne vyzývala občanov v exekúcii, aby svoje dlhy zaplatili a vyhli sa tak možným nákladom na novú exekúciu. Ak sa veriteľ rozhodne opätovne podať návrh na vykonanie exekúcie, dlžník bude musieť uhradiť okrem svojho pôvodného dlhu aj náklady na zastavenie pôvodnej exekúcie vo výške 35 eur a náklady na nové podanie vo výške 16,50 eura.

Od 1. januára 2020 je účinný zákon o zastavení niektorých exekúcií. Podľa neho sa zastavujú všetky exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017, v ktorých za posledných 18 mesiacov nebolo vymožených viac ako 15 eur.