8 júna, 2017Dnes je Svetový deň exekútorov, má pripomenúť dôležitosť vymožiteľnosti práva

Dnes je Svetový deň exekútorov, ktorý už po desiaty raz vyhlásila Medzinárodná únia súdnych exekútorov.

„Zmyslom dnešného dňa je pripomenúť si nezastupiteľné miesto exekútorov v právnom systéme a ich zásadný prínos pre vymožiteľnosť práva. Súdni exekútori sú poslednou bodkou spravodlivosti. Bez ich práce by rozhodnutia súdov ostávali nevykonané alebo by boli veritelia odkázaní na iné, možno aj protizákonné formy vymáhania svojich pohľadávok,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Svetový deň exekútorov má zároveň pripomenúť, že práca exekútorov je náročná a jej vykonávatelia neraz čelia mnohým mýtom, ktoré sa nezakladajú na pravde. „Našimi základnými hodnotami sú spravodlivosť, transparentnosť a ústretovosť. Verejnosť neraz vníma prácu exekútorov skreslene, faktom však ostáva, že predstavujú neraz poslednú nádej pre ľudí i inštitúcie, ktoré sa nevedia dostať k svojim pohľadávkam,“ poznamenal Miroslav Paller.

Komora aj pri príležitosti dnešného sviatku pripomína, že slovenská exekučná legislatíva by si zaslúžila väčšiu stabilitu. „Len 1. apríla sa stala účinnou zásadná zmena Exekučného poriadku, ktorá výrazne zmenila pravidlá v tejto oblasti, a už počúvame nové a nové politické návrhy na ďalšie kľúčové zmeny. O neustálom pohybe najlepšie hovorí fakt, že aprílová novelizácia bola v poradí 45. novelou pôvodného predpisu,“ uviedol Miroslav Paller. Exekútori pri každej ďalšej zmene pripomínajú, že práva veriteľov a práva dlžníkov musia byť v rovnováhe a neustále posúvanie tejto rovnováhy v prospech dlžníkov má na spoločnosť dlhodobé negatívne účinky.

Od vzniku exekútorského stavu v roku 1995 sa výrazne zvýšila vymáhateľnosť práva. Kým dovtedy sa pohybovala okolo dvoch percent, dnes dosahuje vyše tridsať percent. Na Slovensku dnes pôsobí 323 súdnych exekútorov, ktorí zamestnávajú vyše 1500 ľudí, väčšinou mladých absolventov vysokých škôl.

Medzinárodná únia súdnych exekútorov (UIHJ) združuje 86 krajín, vrátane Slovenska. Slovenská komora exekútorov sa aktívne zúčastňuje na činnosti tejto organizácie, najviac aktivitami v rámci združenia EURODANUBE, ktoré je stredoeurópskou odnožou UIHJ.