7 januára, 2019Dokedy trvá exekúcia kvôli výživnému?

Dobrý deň. Exekútor mi zablokoval bankový účet kvôli exekúcii výživného. Dlh na výživné mi však vznikol len prechodne, kvôli strate práce, dnes už mám všetko uhradené, dokonca aj na mesiac vopred. Dokedy budem mať účet zablokovaný?

Podľa ustanovenia § 101 Exekučného poriadku môže súd na návrh povinného (dlžníka) zastaviť exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke, ak sa odpisovanie pohľadávky vykonáva už len na bežné výživné a možno predpokladať, že povinný bude výživné plniť ďalej dobrovoľne. Exekúciu však súd zastaví vždy, ak tak navrhne ten, na koho návrh sa vykonáva.