24 júna, 2015Exmanžel neplatí výživné, môže prísť o vodičák?

Exmanžel sa dlhodobo vyhýba plateniu výživného na dieťa. Napriek tomu podniká cez nastrčené osoby a má nadštandardné príjmy. Jazdí na luxusných autách a jediné, čo by ho snáď mohlo prinútiť k plateniu výživného, je strata vodičského preukazu. Počula som, že takáto možnosť existuje. Na koho sa obrátiť?

Dlžné výživné je potrebné vymáhať ako pohľadávku na peňažné plnenie. Obráťte sa na súdneho exekútora podľa vlastného výberu s návrhom na začatie exekúcie. Súčasťou návrhu bude aj tzv. exekučný titul, teda vykonateľné rozhodnutie súdu o výživnom na dieťa alebo vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým sa schvaľuje dohoda o výživnom na dieťa. Podrobný postup nájdete v osobitnej sekcii na webových stránkach Slovenskej komory exekútorov.

Podľa § 179a Exekučného poriadku, súdny exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu. Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu je však len jedným zo spôsobov vymáhania práva v exekučnom konaní.