4 apríla, 2019Medzi ôsmimi parlamentom zvolenými kandidátmi na sudcov Ústavného súdu sú aj dvaja nominanti Slovenskej komory exekútorov

Slovenská komora exekútorov oceňuje, že medzi ôsmimi parlamentom zvolenými kandidátmi na sudcov Ústavného súdu sú aj dvaja jej nominanti Peter Molnár a László Szigeti.

„Už v predchádzajúcej neúspešnej voľbe dosiahli obaja títo kandidáti dobré výsledky, ktoré sa teraz pretavili do ich zvolenia v Národnej rade Slovenskej republiky. Ukázalo sa, že Slovenská komora exekútorov vie ponúknuť kvalifikovaných odborníkov na jeden z najdôležitejších postov v slovenskom justičnom systéme. Verím, že obaja zvolení kandidáti spĺňajú všetky odborné i morálne predpoklady na to, aby po prípadnom pozitívnom rozhodnutí pána prezidenta zodpovedne zastávali funkciu sudcu Ústavného súdu,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Slovenská komora exekútorov navrhla v druhej voľbe štyroch uchádzačov na pozíciu sudcu Ústavného súdu. Jej nominantmi okrem oboch úspešných kandidátov boli aj Ladislav Duditš a Marek Tomašovič. 

Komora ako stavovská organizácia súdnych exekútorov na Slovensku má právo navrhovať kandidátov na sudcov Ústavného súdu, podobne ako komory advokátov či notárov. „Na minuloročnom prijatí zástupcov právnických profesií pán prezident apeloval, aby výsledkom dialógu medzi odborníkmi a politikmi boli kvalitní a čestní ústavní sudcovia a sudkyne. Slovenská komora exekútorov pristúpila k tejto úlohe s plnou zodpovednosťou a verím, že prispela svojím dielom k naplneniu cieľa, ktorým je kvalitne obsadený Ústavný súd,“ dodal Miroslav Paller.

Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., (44) absolvoval Právnickú fakultu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej zložil aj rigoróznu skúšku a ukončil doktorandské štúdium. Od roku 2001 pôsobí ako súdny exekútor. V rokoch 2010 až 2012 bol prezidentom Slovenskej komory exekútorov, v súčasnosti je členom prezídia komory. Pracoval vo viacerých komisiách Ministerstva spravodlivosti SR pre prípravu niektorých právnych noriem, vrátane rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku. Na svojej alma mater pracuje od roku 2000 ako vysokoškolský učiteľ na katedre občianskeho práva.

JUDr. Ľuboš Szigeti (60) vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde zložil aj rigoróznu skúšku. Od roku 1985 až dodnes pôsobí na Okresnom súde v Galante, v rokoch 2000 až 2007 bol jeho predsedom. V rokoch 2007 a 2008 dočasne pôsobil na Najvyššom súde Slovenskej republiky. V rokoch 2002 až 2007 bol členom Súdnej rady Slovenskej republiky. Pôsobil v rekodifikačných komisiách Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku.