21 septembra, 2016Novela Exekučného poriadku je výrazným krokom vpred

Za výrazný krok vpred považuje Slovenská komora exekútorov vládou schválenú novelu Exekučného poriadku.

„Ak predložený návrh schváli Národná rada Slovenskej republiky, vytvoria sa výrazne lepšie podmienky pre vymožiteľnosť práva, významne sa posilní transparentnosť exekučného konania a odstránia sa dnešné nezdravé väzby medzi niektorými veriteľmi a niektorými exekútormi, ktoré sú častokrát na hrane zákona,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Za jedno z najvýznamnejších pozitív novely považuje zavedenie náhodného elektronického výberu exekútora na krajovom princípe, ktoré po zavedení do praxe zlacní a stransparentní exekúcie. „Náhodný elektronický výber zaručí väčšiu nezávislosť súdneho exekútora a výrazne zníži priestor pre korupciu, klientelizmus a neprípustné diktovanie podmienok veľkými veriteľmi. Zavedie pre exekútorov v tejto oblasti rovnaké pravidlá, aké sa už úspešne osvedčili u sudcov či notárov,“ zdôraznil Miroslav Paller. Krajový princíp podľa neho obmedzí napríklad výdavky exekútorov na cestovanie, ktoré dnes znáša dlžník.

Výrazným pozitívom bude odbremenenie súdov od množstva rozhodovaní v exekučných konaniach. „Vznik nového osobitného exekučného súdu, zavedenie paušálnych nákladov či posilnenie elektronickej komunikácie by malo výrazne prispieť k odľahčeniu všeobecných súdov a zmenšeniu prieťahov v súdnych konaniach. Dnes súdy v množstve exekučných konaní doslova počítajú doručenky v exekučných spisoch a overujú, či bolo poštovné päť alebo len štyri eurá, “ poznamenal prezident Slovenskej komory exekútorov.

Zavedenie paušálnych trov znamená lepšiu finančnú predvídateľnosť pre dlžníkov i súdnych exekútorov. „Napriek verejnoprávnemu charakteru svojej profesie totiž exekútori musia bez akéhokoľvek príspevku štátu hradiť chod úradov, vrátane miezd zamestnancov,  nákladov na priestory, či povinnú archiváciu spisov,“ uviedol Miroslav Paller.