22 mája, 2015Oznam o odcudzení úradnej pečiatky

Slovenská komora obdržala dňa 24.04.2015 hlásenie od súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach o odcudzení úradnej pečiatky s číselným označením č. 6, označenú menom: JUDr. Ing. Karol Mihal a slovným spojením: súdny exekútor Košice 2, ktorá mu bola odcudzená dňa 20.04.2015