9 februára, 2019Počet nových exekúcií vlani klesol až o dve tretiny

Počet nových exekúcií vlani klesol až o dve tretiny. Okresný súd v Banskej Bystrici (takzvaný „exekučný súd“) vydal 138 432 poverení na vykonanie exekúcie. V roku 2017 pritom pribudlo až 409 786 nových exekúcií. Klesajúci trend zaznamenáva Slovenská komora exekútorov už piaty rok – v roku 2016 riešili súdni exekútori 453 870 nových prípadov, v roku 2015 ich bolo 512 855 a pred piatimi rokmi až 527 071.

„Pokles počtu nových exekúcií, žiaľ, neznamená, že by sa ľudia menej zadlžovali alebo že by sa výrazne zlepšila ich platobná disciplína. Viacerí veľkí veritelia, ako sú napríklad zdravotné poisťovne či telekomunikační operátori, jednoducho nevymáhajú svoje pohľadávky prostredníctvom exekúcií. Je pritom na vážne zamyslenie sa, či by minimálne spoločnosti, spravujúce verejné financie, nemali využívať súdnych exekútorov ako jediný legálny spôsob vymáhania s účinnými zákonnými nástrojmi a na základe rozhodnutia súdu,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Od 1. apríla 2017 platí novela Exekučného poriadku, ktorá zaviedla systém náhodného elektronického prideľovania exekúcií ako výrazný protikorupčný prvok. Znemožnila tým spoluprácu veriteľov so „svojimi“ exekútormi, a tak ich pohľadávky vymáha náhodne pridelený exekútor. Niektorí veritelia na to reagovali rozhodnutím nevymáhať dlhy prostredníctvom exekúcií, ale rozhodli sa pre ich predaj alebo vymáhanie prostredníctvom inkasných či mandantných spoločností.

„Inkasné spoločnosti nemajú žiadne právne možnosti na vymoženie pohľadávky, okrem neustáleho upozorňovania dlžníka na neplnenie si povinností. Ak sa im ho týmto spôsobom nepodarí primať k uhradeniu svojho záväzku, ostáva im ako legálna možnosť iba žaloba na súde, ktorá sa v prípade úspechu skončí exekučným titulom. Prípad sa potom tak či tak dostane do rúk exekútora. Je preto pravdepodobné, že takéto prípady začnú po istom čase opäť navyšovať počet nových exekúcií,“ upozornil Miroslav Paller.

Pokles počtu nových exekúcií je však trendom aj v okolitých krajinách a na Slovensku bol realitou ešte pred zavedením náhodného elektronického prideľovania. „Viaceré legislatívne zmeny v posledných rokoch posunuli rovnováhu v prospech dlžníkov na úkor veriteľov. Je preto možné, že čoraz viac veriteľov rezignovalo na možnosť vymáhať svoje pohľadávky prostredníctvom exekúcií a môžu sa uchýliť k iným, neraz aj k nezákonným spôsobom vymáhania svojich pohľadávok,“ dodal Miroslav Paller.