Pozastavenie výkonu ExÚ

Súdny exekútor Dátum nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia MS SR o pozastavení Ustanovený zástupca Poznámky
Ing. JUDr. Milada KORIMOVÁ, ExÚ Vranov nad Topľou 15.03.2001 Mgr. Ing. Juraj KORIM, ExÚ Vranov nad Topľou
JUDR. Viliam KŐNIG, ExÚ Zvolen 14.07.2009 Mgr. Milan SOMÍK, ExÚ Martin
JUDr. Michal KEŠEĽAK, Spišská Nová Ves 08.06.2020 JUDr. Ing. Radoslav KEŠEĽAK, ExÚ Spišská Nová Ves