22 novembra, 2017Reakcia na článok „Exekučný súd zatiaľ prešľapuje na mieste“ na webe Pravda.sk

Slovenská komora exekútorov nesúhlasí s tvrdeniami, uverejnenými v článku „Exekučný súd zatiaľ prešľapuje na mieste“ zo dňa 15. novembra 2017 na webe www.pravda.sk, podľa ktorého „Očakávania od Exekučného súdu v Banskej Bystrici boli veľké, zatiaľ sa však vôbec nenaplnili.“

Slovenská komora exekútorov vnímala ako znepokojujúce, že po zavedení náhodného prideľovania exekúcií od 1. apríla 2017 skutočne poklesol počet nových prípadov v porovnaní s minulým rokom. Zároveň však brala na vedomie, že počet nových prípadov v prvom štvrťroku 2017 bol výrazne vyšší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Vysvetlenie je také, že mnohí súdni exekútori sa pred zavedením účinnosti príslušnej novely Exekučného poriadku snažili podať na súdy čo najviac prípadov v starom režime.

Po niekoľkomesačnom rozbehu existencie jediného exekučného súdu v Banskej Bystrici i odstraňovaní prvotných chýb vo výlučnom systéme elektronickej komunikácie však musíme konštatovať, že očakávania od nového systému sa priebežne napĺňajú.

Od 1. apríla 2017 do 15. novembra 2017 pribudlo prostredníctvom elektronického prideľovania 13763 nových exekúcií. Úplne to popiera tvrdenie autorky článku Ivany Štefúnovej, že „súd sa ani len nerozbehol“. Nepravdivé je aj ďalšie jej tvrdenie, že systém „prestala využívať najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) aj zvyšné dve súkromné poisťovne“. Všeobecná zdravotná poisťovňa takto vyriešila 378 prípadov, poisťovňa Dôvera 74 a poisťovňa Union 48 exekúcií.

Pripúšťame, že rozbeh predovšetkým verejnoprávnych veriteľov bol pomalší, ako sme očakávali, postupne sa však neustále zlepšuje aj vďaka intenzívnej komunikácii Slovenskej komory exekútorov s ministerstvom spravodlivosti a aktivitou ministerky Lucie Žitňanskej v tejto oblasti. Očakávame, že táto komunikácia, aktivity rezortu i príslušných technologických inštitútov v oblasti elektronickej komunikácie budú pokračovať a podpíšu sa pod ďalšie výrazné zvýšenie počtu prípadov v čo najbližšej budúcnosti.

Slovenská komora exekútorov je presvedčená, že jedinou možnou cestou k lepšej vymožiteľnosti práva je len a len zdokonaľovanie nového náhodného systému prideľovania, vrátane intenzívneho odstraňovania počiatočných technologických chýb. Na nedostatky budeme naďalej upozorňovať, no najmä ich v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti aktívne riešiť. V žiadnom prípade nie je riešením súčasného stavu návrat k starému systému výberu exekútora samotným veriteľom, z ktorého profitovalo len niekoľko najväčších úradov na Slovensku, žiaľ, niekedy aj s používaním nekorektných a médiami oprávnene kritizujúcich praktík. Prezídium komory a výrazná väčšina exekútorského stavu vníma tieto snahy ako posledný pokus niekoľkých kolegov o zvrátenie súčasnej situácie, a to buď návratom k pôvodnému modelu, alebo vytvorením oligopolov neprípustným skupovaním konkurenčných úradov.