19 októbra, 2022Slovenská komora exekútorov oceňuje slová premiéra Eduarda Hegera o potrebe vymožiteľnosti práva

Slovenská komora exekútorov oceňuje slová predsedu vlády Eduarda Hegera, že na elimináciu zásadných negatívnych spoločenských javov je potrebná vymožiteľnosť práva.

„Vymožiteľnosť práva je jedným z hlavných ukazovateľov právneho štátu. Je to jedno z najdôležitejších kritérií pre zahraničných investorov. A je to aj pocit istoty pre občanov, že právo neexistuje len na papieri, ale štát ho vie reálne vymôcť,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Komora však upozorňuje, že na zvýšenie vymožiteľnosti práva musí vláda urobiť konkrétne kroky. „Slovenská komora exekútorov dlhodobo kritizuje kroky, ktoré rovnováhu medzi právami dlžníkov a veriteľov jednostranne a sústavne posúvajú v prospech dlžníkov. A kritizuje aj kroky, ktoré oslabujú postavenie súdneho exekútora ako predstaviteľa verejnej moci, ekonomicky ruinujú exekútorské úrady a verejne robia zo súdnych exekútorov nepriateľov spoločnosti, hoci ich prínos k vymožiteľnosti práva je úplne zásadný,“ dodal Miroslav Paller.