3 marca, 2015Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov na opätovný výskyt falošných exekútorov

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na opätovný výskyt falošných exekútorov. Tieto osoby sa obracajú na ľudí s vymyslenými menami a falošnými pohľadávkami, ktoré údajne vymáhajú.

„Obrátili sa na nás občania s otázkou, či je človek podpísaný v elektronickej pošte skutočne súdnym exekútorom. Išlo však len o menovca jedného z mediálne známych exekútorov,“ povedala hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová. Dodala, že každé upovedomenie o začatí exekúcie musí byť občanovi doručené písomne a do vlastných rúk, musí obsahovať meno exekútor, odtlačok úradnej pečiatky, musí v ňom byť označený oprávnený (veriteľ) a povinný (dlžník) a určený exekučný titul, teda čo sa vymáha.

Komora opätovne odporúča občanom, aby si každého exekútora preverili na stránke www.ske.sk v sekcii Zoznam exekútorov. „Na tomto mieste sa nachádza zoznam všetkých súdnych exekútorov v Slovenskej republike, vrátane ich aktuálnej adresy, telefonického kontaktu, e-mailu, bankového spojenia a úradných hodín ich úradu. Občania tu nájdu aj čísla neplatných preukazov a odznakov, zoznam odvolaných súdnych exekútorov, zoznam exekútorov, ktorí majú prerušený výkon funkcie i zoznam exekútorských úradov, ktoré majú prerušené alebo zaniknuté pôsobenie,“ dodala Stanislava Kolesárová.

Komora však občanov upozorňuje, aby pri sa kontaktovaní a prípadnom overovaní si súdneho exekútora sa nespoliehali na telefonický kontakt. „Exekútor prichádza do kontaktu aj s osobnými údajmi a prostredníctvom telefónu si častokrát nemôže overiť, či naozaj hovorí s konkrétnym človekom. Preto odporúčame občanom preferovať mailový kontakt, faxový, prípadne osobnú návštevu úradu,“ dodala Stanislava Kolesárová.